Element okna dialogowegoOpis

Wybieranie numeru na żądanie

Określa, że dla nietrwałych połączeń telefonicznych jest używane ustawienie rozłączenia po czasie bezczynności.

Czas bezczynności przed rozłączeniem

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych ustawień czasu bezczynności. Czas bezczynności można również ustawić dla wywoływanego routera zdalnego - może to być wartość niższa niż ustawiona tutaj. W takim wypadku router zdalny rozłączy bezczynne połączenie przed upływem ustawionego tutaj czasu.

Połączenie trwałe

Określa, że połączenie z wybieraniem numeru na żądanie nigdy nie jest rozłączane. Połączenie jest nawiązywane po uruchomieniu usługi RRAS i nigdy nie jest rozłączane przez router wywołujący.

Próby ponownego wybrania numeru

Umożliwia wpisanie liczby prób ponownego wybierania numeru telefonu. Tę liczbę można również wybrać, klikając strzałki.

Średni interwał pomiędzy próbami ponownego wybrania numeru

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych okresów między ponawianymi próbami wybrania numeru.

Wywołanie zwrotne

Kliknięcie tej opcji umożliwia skonfigurowanie ustawień wywołania zwrotnego.

Ustawienia protokołu PPP

Kliknięcie tej opcji umożliwia skonfigurowanie ustawień połączeń PPP (Point-to-Point Protocol).

Dodatkowe informacje


Spis treści