Po uruchomieniu Kreatora instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego jest wyświetlany monit dotyczący wyboru ścieżki konfiguracji najlepiej odpowiadającej rozwiązaniu dostępu zdalnego, które ma zostać wdrożone. Jeśli żadna ze ścieżek konfiguracji nie spełnia dokładnie potrzeb użytkownika, można wybrać opcję Konfiguracja niestandardowa. Jednak w razie wybrania tej opcji należy ręcznie skonfigurować wszystkie składniki serwera RRAS. Najczęściej stosowane rozwiązania dostępu zdalnego obejmują połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN), połączenia telefoniczne i bezpieczne połączenia między dwiema sieciami prywatnymi.

Dostęp zdalny

Dostęp zdalny (sieć VPN)

Jeśli dostęp zdalny jest włączony, usługa RRAS zezwala na przychodzący ruch sieciowy od klientów sieci VPN w Internecie lub od modemów podłączonych do systemu telefonicznego. Ruch przychodzący jest kierowany do sieci prywatnej. Można oddzielnie skonfigurować obsługiwane rodzaje sieci VPN, sposoby uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników do dostępu do serwera dostępu zdalnego oraz konfigurację IP uzyskiwaną po połączeniu przez komputer zdalny.

Translator adresów sieciowych

Translator adresów sieciowych (NAT)

Jeśli translator adresów sieciowych jest włączony, serwer RRAS zezwala na ruch wychodzący od komputerów w sieci prywatnej. Udostępnia połączenie internetowe i jego pojedynczy publiczny adres IP komputerom w sieci prywatnej, tłumacząc adresy publiczne na adresy IP i porty używane w sieci prywatnej (i odwrotnie).

Sieć VPN i translator NAT

Obraz Art

W tym scenariuszu serwer RRAS dostarcza translatora adresów sieciowych dla sieci prywatnej i akceptuje połączenia sieci VPN od klientów zdalnych.

Bezpieczne połączenie między dwiema sieciami prywatnymi

Bezpieczne połączenie między dwiema sieciami prywatnymi

Serwer RRAS na obrzeżu jednej z sieci prywatnych może łączyć się z serwerem zdalnym przez tunel sieci VPN. Komputery podłączone do sieci prywatnych poza tymi dwoma serwerami mogą bezpiecznie wymieniać dane przez Internet. Połączenie między dwoma serwerami może być trwałe (zawsze włączone) lub na żądanie (z wybieraniem numerów na żądanie).

Dodatkowe informacje


Spis treści