Ta strona kreatora służy do konfigurowania sposobu dostarczania przez serwer RRAS adresów IP klientom dostępu zdalnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i dostępu telefonicznego.

OpcjaOpis

Automatycznie

Wybranie tej opcji określa, że serwer RRAS używa serwera DHCP do przypisywania adresów IPv4 i IPv6 klientom dostępu zdalnego przez sieć VPN i przez sieć telefoniczną. Aby wskazać używane serwery DHCP, należy włączyć i skonfigurować Agenta przekazywania DHCP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPv4 - Agent przekazywania DHCP lub IPv6 - Agent przekazywania DHCPv6. Aby uzyskać więcej informacji na temat wspólnego działania serwerów RRAS i DHCP, zobacz Usługi RRAS i DHCP (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140605).

Z określonego zakresu adresów

Wybranie tej opcji określa, że serwer RRAS dostarcza adres ze statycznej puli adresów. Te adresy są konfigurowane za pomocą strony kreatora Przypisywanie zakresów adresów.

Dodatkowe informacje


Spis treści