Element okna dialogowegoOpis

Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP)

Określa, czy serwer używa protokołu EAP do uwierzytelniania połączeń dostępu zdalnego i z wybieraniem numeru na żądanie.

Uwierzytelnianie z szyfrowaniem firmy Microsoft wersja 2 (MS-CHAP v2)

Określa, czy protokołem używanym przez serwer do uwierzytelniania połączeń dostępu zdalnego i połączeń z wybieraniem numeru na żądanie jest protokół MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) w wersji 2. Protokół MS-CHAP w wersji 2 zapewnia uwierzytelnianie wzajemne oraz silniejsze szyfrowanie i jest wymagany w przypadku szyfrowanych połączeń PPP (Point-to-Point Protocol) oraz PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).

Uwierzytelnianie z szyfrowaniem (CHAP)

Określa, czy protokołem używanym przez serwer do uwierzytelniania połączeń dostępu zdalnego i połączeń z wybieraniem numeru na żądanie jest protokół typu Challenge Handshake (CHAP) z algorytmem Message Digest 5 (MD-5).

Hasło nieszyfrowane (PAP)

Określa, czy protokołem używanym przez serwer do uwierzytelniania połączeń dostępu zdalnego i połączeń z wybieraniem numeru na żądanie jest protokół PAP (Password Authentication Protocol). Podczas uwierzytelniania przy użyciu protokołu PAP hasła są wysyłane w postaci zwykłego tekstu, czyli w postaci niezaszyfrowanej. Tego protokołu uwierzytelniania należy używać tylko wtedy, gdy jest wymagana obsługa klientów dostępu zdalnego używających protokołu PAP.

Zezwalaj systemom zdalnym na łączenie się bez uwierzytelniania

Określa, czy serwer zezwala na połączenia nieuwierzytelnione. W przypadku połączeń nieuwierzytelnionych nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń

Zaleca się nieużywanie protokołu CHAP ani PAP w produkcyjnych wdrożeniach usługi RRAS. Zostały one uwzględnione wyłącznie w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.

Dodatkowe informacje


Spis treści