Moduł TPM (Trusted Platform Module) w szerokim zakresie korzysta z asymetrycznych par kluczy zwanych często „parami kluczy publiczny-prywatny”. Klucz prywatny jest tajny, a odpowiadający mu klucz publiczny można rozpowszechniać.

W tematach składających się na tę sekcję omówiono najważniejsze klucze używane przez zabezpieczenia sprzętowe modułu TPM, a także hasło właściciela. W tej sekcji omówiono następujące tematy: