Ta lista kontrolna zawiera czynności, jakie należy wykonać, aby skonfigurować program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego w celu udostępnienia elementów Programy RemoteApp za pośrednictwem funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Uwaga

Program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego można także skonfigurować tak, aby zapewniał użytkownikom dostęp do pulpitów wirtualnych za pośrednictwem funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Zadanie Informacje

Skonfiguruj elementy Programy RemoteApp na jednym lub kilku serwerach Host sesji usług pulpitu zdalnego w swoim środowisku.

Konfigurowanie programów trybu RemoteApp

Włącz elementy Programy RemoteApp dla programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

Włączanie programów trybu RemoteApp dla programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego

Zainstaluj program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego na serwerze, z którym mają się łączyć użytkownicy za pośrednictwem sieci Web, aby uzyskać dostęp do elementów Programy RemoteApp.

Instalowanie usługi roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego

Dodaj konto komputera serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Zapełnianie grupy zabezpieczeń Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych

Określ źródło elementów Programy RemoteApp, które będą dostępne za pośrednictwem funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Konfigurowanie serwera dostępu w sieci Web do usług pulpitu zdalnego dla funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu

Po wykonaniu zadań z tej listy kontrolnej użytkownicy będą mogli uzyskiwać dostęp do witryny programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego z intranetu. Aby udostępnić witrynę sieci Web programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego z poziomu Internetu, zobacz temat Lista kontrolna: udostępnianie programów trybu RemoteApp z poziomu Internetu.

Ważne

Witryna sieci Web programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego jest automatycznie konfigurowana do pracy z protokołem Secure Sockets Layer (SSL) przy użyciu certyfikatu z podpisem własnym. Domyślnie certyfikat z podpisem własnym nie jest certyfikatem zaufanym i dlatego jest zalecany tylko do celów testowych i do oceny rozwiązań. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu witryny sieci Web programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego do pracy z certyfikatem zaufanym, takim jak certyfikat wydany przez zaufany publiczny urząd certyfikacji (CA), zobacz temat Zabezpieczenia dostępu w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.


Spis treści