Poniższa procedura służy do instalowania usługi roli Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Ważne

Instalacja usługi roli Host sesji usług pulpitu zdalnego wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby zainstalować usługę roli hosta sesji usług pulpitu zdalnego
 1. Na serwerze, na którym chcesz zainstalować usługę roli Host sesji usług pulpitu zdalnego, otwórz narzędzie Menedżer serwera. Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer serwera.

 2. Jeśli rola Usługi pulpitu zdalnego nie została jeszcze zainstalowana:

  1. W obszarze Podsumowanie ról kliknij łącze Dodaj role.

  2. Na stronie Zanim rozpoczniesz Kreatora dodawania ról kliknij przycisk Dalej.

  3. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Na stronie Usługi pulpitu zdalnego kliknij przycisk Dalej.

  5. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Host sesji usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli rola Usługi pulpitu zdalnego została już zainstalowana:

  1. W obszarze Podsumowanie ról kliknij opcję Usługi pulpitu zdalnego.

  2. W obszarze Usługi ról kliknij przycisk Dodaj usługi ról.

  3. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Host sesji usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Odinstalowywanie i ponowne instalowanie aplikacji w celu zapewnienia zgodności kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Określanie metody uwierzytelniania dla hosta sesji usług pulpitu zdalnego wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Jeśli komputery klienckie z systemem Windows XP będą korzystać z tego serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego, wybierz opcję Nie wymagaj uwierzytelniania na poziomie sieci.

 5. Na stronie Określanie trybu licencjonowania wybierz tryb licencjonowania, który ma zastosowanie w danym środowisku Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie grup użytkowników z prawem dostępu do tego serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego dodaj odpowiednich użytkowników lub grupy do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Konfiguracja środowiska klienta wybierz środowisko klienta, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji sprawdź, czy zostanie zainstalowana usługa roli Host sesji usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

 9. Na stronie Postęp instalacji są wyświetlane informacje dotyczące postępu instalacji.

 10. Na stronie Wyniki instalacji zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie serwera w celu ukończenia procesu instalacji. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić serwer.

 11. Jeśli zostanie wyświetlony monit dotyczący innych działających programów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zamknąć te programy ręcznie i później ponownie uruchomić serwer, kliknij przycisk Anuluj.

  • Aby zamknąć te programy automatycznie i ponownie uruchomić serwer, kliknij przycisk Wymuś ponowne uruchomienie, a następnie kliknij przycisk Tak.

 12. Gdy serwer zostanie ponownie uruchomiony i zalogujesz się do komputera przy użyciu tego samego konta użytkownika, zostaną ukończone pozostałe kroki procesu instalacji. Po wyświetleniu strony Wyniki instalacji upewnij się, że instalacja usługi roli Host sesji usług pulpitu zdalnego powiodła się, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Informacje dodatkowe


Spis treści