Maszyny wirtualne obsługiwane na serwerze funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego można udostępnić użytkownikom za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu w jeden z następujących sposobów:

  • W usługach domenowych w usłudze Active Directory można przypisać do użytkownika określoną maszynę wirtualną działającą jako osobisty pulpit wirtualny.

  • Identycznie skonfigurowane maszyny wirtualne można zgrupować w puli pula pulpitów wirtualnych.

Ważne

Maszyna wirtualna nie powinna jednocześnie być elementem członkowskim puli pula pulpitów wirtualnych i być przypisana do użytkownika jako osobisty pulpit wirtualny.

Aby wyświetlić listę maszyn wirtualnych przypisanych do użytkowników jako pulpity osobisty pulpit wirtualny i maszyn wirtualnych należących do pul pula pulpitów wirtualnych, należy użyć apletu polecenia Get-VirtualDesktop dostępnego w module Usługi pulpitu zdalnego dla środowiska Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Windows PowerShell z Usługami pulpitu zdalnego, zobacz dokumentację techniczną Usług pulpitu zdalnego (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139898, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Informacje dodatkowe


Spis treści