Rola Usługi pulpitu zdalnego udostępnia funkcję przekierowywania drukarek, która umożliwia kierowanie zadań drukowania z serwera do drukarki podłączonej do komputera klienckiego lub do drukarki udostępnionej dostępnej dla komputera klienckiego. W celu ułatwienia konfigurowania drukarki na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego można użyć sterownika drukarki Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. Sterownik Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego przydaje się, gdy serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego nie ma zainstalowanego sterownika drukarki zgodnego ze sterownikiem drukarki na komputerze klienckim.

Domyślnie serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego próbuje najpierw użyć sterownika Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. Jeśli komputer kliencki nie obsługuje tego sterownika, na serwerze jest wyszukiwany zgodny sterownik drukarki. Użytkownik może zainstalować zgodny sterownik drukarki na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego lub utworzyć niestandardowy plik mapowania drukarek.

Uwaga

W systemach Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 nie jest obsługiwany rezerwowy sterownik drukarki serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Wymagania dotyczące klienta

Aby można było używać sterownika Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego, na komputerze klienckim muszą być zainstalowane następujące składniki:

 • Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego w wersji 6.1

  Uwaga

  Klient usługi RDC w wersji 6.1 obsługuje protokół RDP (Remote Desktop Protocol) w wersji 6.1.

 • Środowisko Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowsze

  Uwaga

  Wersja środowiska Microsoft .NET Framework, która wchodzi w skład systemów Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 obsługuje sterownik Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. Środowisko Microsoft .NET Framework nie jest wymagane w przypadku klientów zdalnych z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Konfigurowanie zachowania sterownika drukarki

Domyślne zachowanie sterownika drukarki można zmienić, modyfikując przy użyciu zasad grupy ustawienie zasad Najpierw użyj sterownika Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. To ustawienie zasad można znaleźć w następującym węźle Konsoli zarządzania zasadami grupy:

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Przekierowanie drukarki

Uwaga

W przypadku używania Edytora lokalnych zasad grupy, element „Zasady” nie jest częścią ścieżki węzła.

Za pomocą tego ustawienia zasad można skonfigurować serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego do wykonania jednego z następujących działań:

 • Najpierw użyj sterownika Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. W przypadku niepowodzenia jest wyszukiwany zgodny sterownik drukarki. (Jest to działanie wykonywane w sytuacji, gdy ustawienie zasad zostało włączone lub nie zostało skonfigurowane).

 • Wyszukanie najpierw zgodnego sterownika drukarki. W przypadku niepowodzenia użyj sterownika Łatwe drukowanie w usługach pulpitu zdalnego. (Jest to działanie wykonywane w sytuacji, gdy ustawienie zasad zostało wyłączone).

Do pozostałych ustawień zasad dotyczących przekierowywania drukarek dostępnych w tym węźle Edytora lokalnych zasad grupy należą:

 • Nie zezwalaj na przekierowywanie drukarek klienta

 • Nie ustawiaj domyślnej drukarki klienta jako domyślnej drukarki w sesji

 • Przekieruj tylko domyślną drukarkę klienta

Aby uzyskać więcej informacji o powyższych ustawieniach zasad, zobacz opisy poszczególnych ustawień zasad w Konsoli zarządzania zasadami grupy lub Edytorze lokalnych zasad grupy.

Dodatkowe informacje


Spis treści