Usługa Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego umożliwia przypisywanie adresów IP do połączeń pulpitu zdalnego dla poszczególnych sesji albo programów. Może to być przydatne w sytuacji, gdy program komunikuje się z serwerem zezwalającym na użycie tylko jednego połączenia dla danego adresu IP. W systemach wcześniejszych niż Windows Server 2008 R2 do każdej sesja serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego był przypisany ten sam adres IP. W systemie Windows Server 2008 R2 można używać usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego do przypisywania adresów IP do poszczególnych sesji lub programów. Przypisywanie adresów IP wielu programom powoduje, że współużytkują one adres IP podczas sesji. Jeśli w serwerze znajduje się więcej niż jedna karta sieciowa, dla usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego należy wybrać jedną z tych kart.

Usługa Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego jest konfigurowana przy użyciu narzędzia Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Na karcie Wirtualizacja adresu IP dla usług pulpitu zdalnego w narzędziu Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego można wykonać następujące czynności:

 • Włączenie lub wyłączenie usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego.

 • Wybranie karty sieciowej używanej przez usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego.

 • Skonfigurowanie trybu usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego (dla sesji lub dla programów).

 • Jeśli usługa Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego jest skonfigurowana dla poszczególnych programów, można dodać listę programów, które mogą być używane przez usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować ustawienia wirtualizacji adresu IP dla usług pulpitu zdalnego
 1. Na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego otwórz konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

 2. W obszarze Edytowanie ustawień w sekcji Wirtualizacja adresu IP dla usług pulpitu zdalnego kliknij dwukrotnie pozycję Wirtualizacja adresu IP.

 3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę Wirtualizacja adresu IP dla usług pulpitu zdalnego.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Włącz wirtualizację adresów IP, aby włączyć usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego.

  • Wyczyść zaznaczenie pola wyboru Włącz wirtualizację adresów IP, aby wyłączyć usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego.

 5. Aby wybrać kartę sieciową używaną przez usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego, na liście Wybierz kartę sieciową, która ma być używana do wirtualizacji adresów IP wybierz odpowiednią kartę sieciową.

 6. Aby wybrać tryb usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego w polu Tryb wirtualizacji adresów IP:

  • Kliknij opcję Na sesję, aby skonfigurować usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego do pracy w trybie na sesję.

  • Kliknij opcję Na program, aby skonfigurować usługę Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego do pracy w trybie na program.

 7. Aby określić programy, które będą używały usługi Wirtualizacja adresu IP serwera usług pulpitu zdalnego, w obszarze Przypisz wirtualne adresy IP do następujących programów kliknij przycisk Dodaj program.


Spis treści