W tym temacie opisano kilka typowych problemów, które można napotkać podczas używania funkcji Hyper-V. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów na podstawie zdarzeń funkcji Hyper-V, zobacz dokumentację dotyczącą rozwiązywania problemów z funkcją Hyper-V w bibliotece technicznej systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108562 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)). Aby wyszukać w bazie wiedzy artykuły dotyczące funkcji Hyper-V, zobacz witrynę Pomoc i obsługa techniczna pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113139 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Jaki problem należy rozwiązać?

Po zainstalowaniu roli funkcji Hyper-V mogę utworzyć lub zaimportować maszynę wirtualną, ale nie mogę jej uruchomić.

Przyczyna: Funkcja hypervisor nie działa. W dzienniku zdarzeń systemu jest wyświetlany następujący błąd: „Nie można uruchomić maszyny wirtualnej, ponieważ funkcja hypervisor nie jest uruchomiona”.

Rozwiązanie: Komputer fizyczny musi spełniać określone wymagania sprzętowe, aby funkcja hypervisor została uruchomiona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wymagania wstępne instalacji funkcji Hyper-V. Jeśli komputer nie spełnia wymagań, nie będzie można na nim uruchamiać maszyn wirtualnych. Jeśli komputer spełnia wymagania, ale funkcja hypervisor nie jest uruchomiona, być może trzeba włączyć ustawienia sprzętowego wspomagania wirtualizacji i funkcję wymuszanego sprzętowo zapobiegania wykonywaniu danych (DEP, Data Execution Protection) w systemie BIOS. W przypadku zmodyfikowania tych ustawień należy wyłączyć i ponownie włączyć komputer. Ponowne uruchomienie komputera nie spowoduje zastosowania zmian ustawień.

Przyczyna: Wirtualny dysk twardy działający jako dysk systemowy jest podłączony do kontrolera SCSI.

Rozwiązanie: Należy podłączyć dysk systemowy do kontrolera IDE. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Konfigurowanie dysków i magazynów.

Przyczyna: Maszyna wirtualna jest skonfigurowana do używania fizycznego dysku CD lub DVD jako nośnika instalacyjnego, ale dysk fizyczny jest w użyciu.

Rozwiązanie: W danej chwili tylko jedna maszyna wirtualna może uzyskiwać dostęp do fizycznej stacji dysków CD lub DVD. Odłącz dysk CD lub DVD od innej maszyny wirtualnej i spróbuj ponownie.

Nie mogę wykonać instalacji sieciowej systemu operacyjnego gościa.

Przyczyna: Maszyna wirtualna używa karty sieciowej zamiast starszej karty sieciowej lub starsza karta sieciowa nie jest podłączona do odpowiedniej sieci zewnętrznej.

Rozwiązanie: Należy się upewnić, że konfiguracja maszyny wirtualnej obejmuje starszą kartę sieciową podłączoną do zewnętrznej sieci, w której działają usługi instalacji. Aby uzyskać instrukcje konfigurowania kart sieciowych, zobacz temat Konfigurowanie sieci.

Maszyna wirtualna jest automatycznie wstrzymywana.

Przyczyna: Maszyna wirtualna jest automatycznie wstrzymywana, gdy w woluminie, w którym są przechowywane migawki lub wirtualne dyski twarde, zabraknie miejsca. Stan maszyny wirtualnej będzie wyświetlany w Menedżerze funkcji Hyper-V jako „wstrzymano-krytyczny”.

Rozwiązanie: Należy zwolnić dodatkowe miejsce na dysku przy użyciu Menedżera funkcji Hyper-V, aby zastosować lub usunąć poszczególne migawki. Można także usunąć wszystkie migawki, wyeksportować maszynę wirtualną bez eksportowania jej danych, a następnie zaimportować maszynę wirtualną.

Podczas próby utworzenia lub uruchomienia maszyny wirtualnej są wyświetlane komunikaty o błędach typu „Otwarta sekcja mapowana przez użytkownika”, „Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne” lub „Operacja We/Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji”.

Przyczyna: Może to być spowodowane oprogramowaniem antywirusowym działającym w systemie operacyjnym zarządzania, gdy składnik skanowania w czasie rzeczywistym jest skonfigurowany do monitorowania plików maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V.

Rozwiązanie: Należy wykluczyć pliki maszyny wirtualnej z operacji skanowania w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych pików, zobacz artykuł 961804 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=143978 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Maszyny wirtualne nie są wyświetlane w konsoli Menedżera funkcji Hyper-V.

Przyczyna: Może to być spowodowane oprogramowaniem antywirusowym działającym w systemie operacyjnym zarządzania, gdy składnik skanowania w czasie rzeczywistym jest skonfigurowany do monitorowania plików maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V.

Rozwiązanie: Należy wykluczyć pliki maszyny wirtualnej z operacji skanowania w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych pików, zobacz artykuł 961804 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=143978 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Podczas używania narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną wskaźnik myszy ma postać kropki lub jest zablokowany w oknie maszyny wirtualnej.

Przyczyna: Usługi integracji nie zostały zainstalowane w systemie operacyjnym gościa.

Rozwiązanie: Jeśli system operacyjny gościa jest obsługiwany, są dla niego dostępne odpowiednie usługi integracji. Zainstaluj usługi integracji, aby poprawić integrację myszy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie systemu operacyjnego gościa. Jeśli system operacyjny gościa nie jest obsługiwany, można użyć kombinacji klawiszy, aby przenieść wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. Domyślna kombinacja klawiszy to CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO.

Gdy próbuję sterować maszyną wirtualną, nie mogę używać myszy. Łącze się z serwerem z działającą funkcją Hyper-V za pomocą programu Podłączanie pulpitu zdalnego.

Przyczyna: W przypadku używania Menedżera funkcji Hyper-V do łączenia się z maszyną wirtualną połączenie z maszyną wirtualną jest obsługiwane przez narzędzie Połączenie z maszyną wirtualną. Narzędzie Połączenie z maszyną wirtualną nie jest jednak obsługiwane w ramach sesji programu Podłączanie pulpitu zdalnego, dopóki nie zostaną zainstalowane usługi integracji. W związku z tym brak funkcji myszy jest zachowaniem normalnym.

Rozwiązanie: Nie należy używać narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną w ramach sesji programu Podłączanie pulpitu zdalnego, dopóki nie zostaną zainstalowane usługi integracji. Istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego celu:

  • Zainstalowanie usług integracji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie systemu operacyjnego gościa.

  • Ustanowienie sesji pulpitu zdalnego bezpośrednio z maszyną wirtualną.

  • Zalogowanie się do konsoli serwera z działającą funkcją Hyper-V, a następnie nawiązanie połączenia z maszyną wirtualną za pomocą narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną.

  • Zainstalowanie na obsługiwanym komputerze klienckim narzędzi do zarządzania funkcją Hyper-V w celu zainstalowania narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną i ustanowienia sesji z maszyną wirtualną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz bibliotekę techniczną systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143558 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

W Menedżerze urządzeń otwartym w systemie operacyjnym gościa niektóre urządzenia są wyświetlane jako nieznane.

Przyczyna: Menedżer urządzeń nie rozpoznaje urządzeń zoptymalizowanych do stosowania w przypadku maszyn wirtualnych i uruchamianych przy użyciu funkcji Hyper-V, dopóki nie zostaną zainstalowane usługi integracji. Nieznane urządzenia identyfikowane przez Menedżera urządzeń różnią się w zależności od systemu operacyjnego gościa i mogą obejmować następujące elementy: VMBus, Microsoft VMBus HID Miniport, Microsoft VMBus Network Adapter i storvsc miniport.

Uwaga

Niektóre zoptymalizowane urządzenia są niedostępne w określonych systemach operacyjnych gościa. Urządzenie nie będzie działać, jeśli nie jest obsługiwane w systemie operacyjnym gościa. Nie można ręcznie zainstalować sterownika urządzenia w celu jego uruchomienia. Aby uzyskać listę urządzeń dostępnych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych gościa, zobacz stronę https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=128037 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Rozwiązanie: Jeśli system operacyjny gościa jest obsługiwany, są dla niego dostępne odpowiednie usługi integracji. Po zainstalowaniu usług integracji Menedżer urządzeń rozpozna urządzenia dostępne dla danego systemu operacyjnego gościa. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie systemu operacyjnego gościa.

Chcę monitorować wydajność maszyny wirtualnej, ale informacje na temat procesora wyświetlane w Menedżerze zadań nie wskazują zasobów procesora używanych przez maszynę wirtualną.

Przyczyna: W Menedżerze zadań nie są wyświetlane informacje o procesorze dotyczące maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie: Aby wyświetlić informacje na temat użycia procesora dotyczące maszyn wirtualnych uruchomionych na serwerze z działającą funkcją Hyper-V, należy wyświetlić dane pochodzące z liczników wydajności funkcji Hyper-V, korzystając z Monitora niezawodności i wydajności. Aby otworzyć Monitor niezawodności i wydajności, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz perfmon.

Następujące liczniki wydajności udostępniają informacje, gdy są wyświetlane w systemie operacyjnym zarządzania (tym, w którym działa rola funkcji Hyper-V):

  • Użycie procesora logicznego funkcji hypervisor (Hyper-V) gościa w % - określa ilość zasobów procesora fizycznego używanych do obsługi maszyn wirtualnych. Ten licznik nie uwzględnia poszczególnych maszyn wirtualnych ani ilości zasobów zużywanych przez każdą z maszyn wirtualnych.

  • Użycie procesora wirtualnego funkcji hypervisor (Hyper-V) gościa w % - określa ilość zasobów procesora wirtualnego zużywanych przez maszynę wirtualną.

Uwaga

Nie ma bezpośredniego odwzorowania zużycia zasobów procesora wirtualnego na zużycie zasobów procesora logicznego, ponieważ procesory wirtualne mogą być planowane na dowolnych procesorach logicznych.