Ustawienia maszyny wirtualnej umożliwiają dostosowanie konfiguracji utworzonej maszyny wirtualnej. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Konfigurowanie maszyn wirtualnych.

Niektóre ustawienia są oczywiste i nie zostały uwzględnione w tym temacie. Zagadnienia i dodatkowe informacje związane z używaniem ustawień, które nie są oczywiste, zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Ustawienie sprzętu Opis

Pamięć

Umożliwia określenie ilości pamięci wystarczającej do uruchomienia systemu operacyjnego gościa i wszystkich aplikacji, które będą działać równocześnie na maszynie wirtualnej.

Procesor wirtualny

Jeśli systemem operacyjnym gościa na maszynie wirtualnej jest system Windows Server 2008 lub Windows Server 2003, można przypisać więcej niż jeden procesor wirtualny.

Kontrole zasobów

Te ustawienia umożliwiają kontrolowanie sposobu przydzielania zasobów do maszyn wirtualnych, które działają równocześnie na jednym komputerze fizycznym. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Konfigurowanie pamięci i procesorów.

Zgodność procesora

Opcja Migruj do komputera fizycznego z inną wersją procesora umożliwia przeniesienie działającej maszyny wirtualnej na komputer fizyczny z innymi funkcjami procesora bez jej ponownego uruchamiania. Gdy to ustawienie jest włączone, maszyna wirtualna używa wyłącznie funkcji procesora, które są dostępne w przypadku wszystkich wersji procesora obsługującego wirtualizację wyprodukowanych przez tego samego producenta. Gdy ustawienie nie jest używane, funkcja Hyper-V udostępnia maszynie wirtualnej wszystkie funkcje wirtualizacji oferowane przez procesor fizyczny.

COM number

Wirtualny port COM podłączony do nazwanego potoku jest najczęściej używany z debugerem jądra.

Uwaga

Wirtualnego portu COM nie można skojarzyć z fizycznym portem COM.

Stacja dyskietek

Stacja dyskietek umożliwia używanie wirtualnych dyskietek na maszynie wirtualnej.

Uwaga

Tej stacji dyskietek nie można skojarzyć z fizyczną stacją dyskietek.

Ustawienie zarządzania Opis

Lokalizacja pliku migawki

To ustawienie umożliwia zastąpienie lokalizacji domyślnej inną wybraną lokalizacją dla plików konfiguracyjnych i magazynów potrzebnych do obsługi migawek. Lokalizacją domyślną jest lokalizacja określona dla serwera z działającą funkcją Hyper-V. To ustawienie nie wpływa na lokalizację magazynu plików danych migawek (avhd).

Akcja uruchomienia automatycznego

Te ustawienia umożliwiają określenie, czy maszyna wirtualna ma być ponownie uruchamiana w przypadku ponownego uruchomienia komputera fizycznego lub Usługi zarządzania maszynami wirtualnymi funkcji Hyper-V.

Uwaga

Jeśli maszyna wirtualna ma zapewniać dużą dostępność, nie należy konfigurować automatycznego ponownego uruchamiania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie wysokiej dostępności maszyny wirtualnej.

Akcja zatrzymania automatycznego

Te ustawienia pozwalają określić oczekiwany stan maszyny wirtualnej po wyłączeniu komputera fizycznego.