Strona Szczegóły

Zanim rozpoczniesz

Maszynę wirtualną można utworzyć bez wykonywania instrukcji opisanych na kolejnych stronach kreatora. Po kliknięciu przycisku Zakończ na tej stronie kreator utworzy maszynę wirtualną z konfiguracją domyślną. Można również dostosować maszynę wirtualną na kolejnych stronach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji domyślnej, zobacz temat Tworzenie maszyn wirtualnych.

Określanie nazwy i lokalizacji

Nazwę i lokalizację można dostosować do swojego środowiska.

Ważne

Jeśli jest planowane klastrowanie tego dysku twardego maszyny wirtualnej, należy wybrać tę opcję, aby zapisać maszynę wirtualną w nowym folderze i określić lokalizację udostępnioną.

Przypisywanie pamięci

Należy określić ilość pamięci co najmniej wystarczającą do uruchomienia systemu operacyjnego gościa i wszystkich aplikacji, które mają działać równocześnie.

Konfigurowanie sieci

Należy określić połączenie sieciowe, które ma być używane. Opcja Brak połączenia jest zawsze dostępna. Inne połączenia są dostępne, jeśli zostały utworzone sieci wirtualne. Sieci wirtualne można utworzyć w przypadku używania programu Menedżer serwera do zainstalowania roli oraz później za pomocą Menedżera sieci wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie sieciami wirtualnymi.

Podłączanie wirtualnego dysku twardego

Umożliwia utworzenie magazynu dla nowej maszyny wirtualnej bez uruchamiania Kreatora nowego wirtualnego dysku twardego. Opcja ta może być przydatna w przypadku instalowania systemu operacyjnego gościa na maszynie wirtualnej wkrótce po jej utworzeniu. Do maszyny wirtualnej można także podłączyć istniejący wirtualny dysk twardy.

Opcje instalacji

Aby zainstalować system operacyjny gościa wkrótce po utworzeniu maszyny wirtualnej, można określić lokalizację nośnika instalacyjnego.

Kończenie pracy Kreatora nowej maszyny wirtualnej

Umożliwia wyświetlenie szczegółów konfiguracji wybranej dla maszyny wirtualnej.