Migawki maszyny wirtualnej to zapisane w plikach migawki stanu, danych na dysku i konfiguracji maszyny wirtualnej utworzone w określonym momencie. Można tworzyć wiele migawek maszyny wirtualnej, nawet gdy jest ona uruchomiona. Następnie można przywrócić maszynę wirtualną do dowolnego z wcześniejszych stanów dzięki zastosowaniu odpowiedniej migawki.

Migawkę można utworzyć za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V lub narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną. Wszystkie inne zadania związane z migawkami, takie jak stosowanie lub usuwanie migawki albo wyświetlanie listy wszystkich migawek dla określonej maszyny wirtualnej, są dostępne za pośrednictwem Menedżera funkcji Hyper-V. Można także sprawdzać i edytować pliki avhd oraz określać, z którą migawką jest skojarzony dany pliki avhd. Aby uzyskać instrukcje używania migawek maszyny wirtualnej i zarządzania nimi, zobacz bibliotekę techniczną systemu Windows 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143557 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Ważne

Nie należy edytować wirtualnego dysku twardego, gdy jest on używany przez maszynę wirtualną, dla której utworzono migawki.

Zagadnienia dotyczące migawek maszyny wirtualnej

Migawki ułatwiają zwiększenie efektywności wielu ustawień, gdy jest konieczne odtworzenie różnych środowisk komputerowych i panujących w nich warunków. Przykładami takich sytuacji mogą być projektowanie i testowanie oprogramowania, usługi pomocy technicznej i opracowywanie programów szkoleń.

Zaawansowana funkcjonalność i elastyczność migawek to zalety, które zwiększają ich przydatność i efektywność przy określonych ustawieniach, ale mogą także powodować niezamierzone poważne skutki w przypadku innych ustawień. Konsekwencje mogą obejmować ryzyko niezamierzonej utraty danych w przypadku niewłaściwego zarządzania migawkami. Na przykład w przypadku edytowania wirtualnego dysku twardego połączonego z maszyną wirtualną, dla której utworzono migawki, dane mogą zostać utracone.

Odpowiednie ustawienia podczas używania migawek to działania związane z projektowaniem i testowaniem, m.in. używanie maszyny wirtualnej jako serwera tymczasowego w celu testowania aktualizacji i poprawek przed wdrożeniem ich na serwerach produkcyjnych. Nie zaleca się używania migawek w przypadku maszyn wirtualnych, które udostępniają usługi wymagające szybkiej realizacji, takie jak usługi Active Directory, lub gdy wydajność albo dostępność magazynu jest bardzo ważna.

Ponadto przed rozpoczęciem używania migawek należy uwzględnić następujące kwestie:

  • Podczas tworzenia migawki wydajność maszyny wirtualnej maleje. Nie należy używać migawek w przypadku maszyn wirtualnych, które udostępniają usługi w środowisku produkcyjnym.

  • Nie zaleca się używania migawek w przypadku maszyn wirtualnych ze skonfigurowanymi wirtualnymi dyskami twardymi o stałym rozmiarze, ponieważ migawki eliminują korzyści w zakresie wydajności uzyskane dzięki stosowaniu wirtualnych dysków twardych o stałym rozmiarze.

  • Migawki wymagają odpowiedniej ilości miejsca na dysku. Migawki są przechowywane w postaci plików avhd w tej samej lokalizacji co wirtualny dysk twardy. Utworzenie wielu migawek może wymagać dużej ilości miejsca na dysku. W przypadku używania Menedżera funkcji Hyper-V w celu usunięcia migawki jest ona usuwana z drzewa migawek, ale plik avhd nie jest usuwany do momentu wyłączenia maszyny wirtualnej.

    Przestroga

    Nie należy usuwać plików avhd bezpośrednio z lokalizacji magazynu.

  • Migawki maszyny wirtualnej różnią się od migawek utworzonych przez usługi kopiowania woluminów w tle (VSS). Migawki maszyny wirtualnej to przydatny sposób tworzenia tymczasowych kopii zapasowych maszyny wirtualnej, ale nie zastępują rozwiązania do tworzenia trwałych kopii zapasowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, zobacz artykuł dotyczący planowania kopii zapasowych https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143125 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje