Kreator nowej maszyny wirtualnej zapewnia prosty i elastyczny sposób tworzenia maszyny wirtualnej. Kreator nowej maszyny wirtualnej jest dostępny w Menedżerze funkcji Hyper-V.

Podczas używania kreatora są dostępne dwie podstawowe możliwości utworzenia maszyny wirtualnej:

 • Można użyć ustawień domyślnych, aby utworzyć maszynę wirtualną bez wykonywania wszystkich czynności opisanych na stronach konfiguracji kreatora. Maszyna wirtualna tego typu jest skonfigurowana następująco:

  Nazwa

  Nowa maszyna wirtualna

  Lokalizacja

  Lokalizacja domyślna skonfigurowana dla serwera z działającą funkcją Hyper-V

  Pamięć

  512 MB

  Połączenie sieciowe

  Brak połączenia

  Wirtualny dysk twardy

  Dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardy o pojemności 127 GB

  Opcje instalacji

  Nie określono nośnika

  Kontroler SCSI

  Brak dysków podłączonych do tego urządzenia. Używanie tego urządzenia wymaga zainstalowania usług integracji w systemie operacyjnym gościa. Niektóre nowsze wersje systemu Windows zawierają usługi integracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie systemu operacyjnego gościa.

 • W celu utworzenia maszyny wirtualnej dostosowanej do potrzeb można użyć ustawień określonych na stronach konfiguracji.

Podane poniżej procedury dotyczą obu metod.

Ważne

Jeśli jest planowane utworzenie maszyny wirtualnej o wysokiej dostępności, przed jej utworzeniem należy przejrzeć temat Konfigurowanie wysokiej dostępności maszyny wirtualnej.

Aby utworzyć domyślną maszynę wirtualną
 1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

 2. W okienku Akcja kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Maszyna wirtualna.

 3. Na stronie Zanim rozpoczniesz kliknij pozycję Zakończ. Jeśli jako pierwsza zostanie wyświetlona strona Określanie nazwy i lokalizacji, kliknij przycisk Zakończ na tej stronie.

Aby utworzyć niestandardową maszynę wirtualną
 1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

 2. W okienku Akcja kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Maszyna wirtualna.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na kolejnych stronach kreatora, aby określić niestandardowe ustawienia, które chcesz zastosować. Za pomocą przycisku Dalej można wyświetlać kolejne strony kreatora. Można także kliknąć nazwę strony w okienku po lewej, aby przejść bezpośrednio do niej.

 4. Zakończywszy konfigurowanie maszyny wirtualnej, kliknij przycisk Zakończ.

Uwagi dodatkowe

 • Domyślnie minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Administrator może jednak zmodyfikować zasady autoryzacji za pomocą Menedżera autoryzacji, co umożliwi użytkownikowi lub grupie wykonanie tej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący zabezpieczania funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera autoryzacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Można dostosować ustawienia na dowolnych stronach Kreatora nowej maszyny wirtualnej, a następnie kliknąć przycisk Zakończ, aby ukończyć procedurę. W przypadku stron, które nie zostały dostosowane przed zakończeniem działania kreatora, są stosowane wartości domyślne.

 • Niezależnie od metody wybranej do utworzenia maszyny wirtualnej konfigurację można zmienić później, modyfikując ustawienia maszyny wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie maszyn wirtualnych.

 • Niektórych konfiguracji nie można wprowadzić przy użyciu Kreatora nowej maszyny wirtualnej, ponieważ są uznawane za konfiguracje zaawansowane. Dotyczy to np. podłączenia dysków fizycznych do maszyny wirtualnej czy zmodyfikowania ustawień procesora. W celu przeprowadzenia konfiguracji zaawansowanej można edytować ustawienia maszyny wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie maszyn wirtualnych.

Dodatkowe informacje