Verksamhetshanterarroller (kallas även för FSMO eller Flexible Single Master Operations) konfigureras som standard när Active Directory Domain Services (AD DS) installeras. De här rollerna kräver vanligtvis ingen kontinuerlig hantering. Om du utför en förändring, t.ex. om du byter ut en domänkontrollant, kan du dock behöva överföra verksamhetshanterarrollen till en annan domänkontrollant. Om det inte går att överföra en verksamhetshanterarroll kan du i sista hand välja att låta en annan domänkontrollant ta över den.

Hantera en verksamhetshanterarroll

Nedanstående tabell innehåller instruktioner om hur du överför eller tar över en verksamhetshanterarroll.

  Steg Referensinformation
Kryssruta

Överför en verksamhetshanterarroll.

Överföra en verksamhetshanterarroll (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93239 (sidan kan vara på engelska))

Kryssruta

Ta över en verksamhetshanterarroll.

Ta över en verksamhetshanterarroll (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93240 (sidan kan vara på engelska))


Innehåll