Ändringar av egenskaperna för anslutningsobjekt har ingen inverkan om du inte äger anslutningsobjektet. Du etablerar ägarskap av ett anslutningsobjekt när du skapar ett anslutningsobjekt manuellt eller tar ägarskap över ett automatiskt anslutningsobjekt. Du behöver inte hantera anslutningsobjekt om du inte skapar en replikeringtopologi manuellt.

Objekt Information

Transport

Innehåller lista över tillgängliga nätverksprotokoll som anslutningen kan använda.

Använd IP för de flesta replikeringarna. SMTP-replikering (Simple Mail Transfer Protocol) är endast tillgänglig för topologier och kan inte användas för IP-replikering.

Ändra schema eller Visa schema

Schemat fungerar för anslutningsobjekt mellan platser och manuellt skapade anslutningsobjekt mellan platser.

Klicka på det här alternativet om du vill visa eller ange hur ofta replikeringen ska ske över anslutningen för manuellt skapade anslutningsobjekt mellan platser. Automatiskt skapade anslutningsobjekt mellan platser hämtar sina scheman från platslänksobjektet.

För anslutningsobjekt mellan platser sker replikeringar vid förändringar. Automatiskt skapade anslutningsobjekt mellan platser har också ett standardschema på 1 timme för att säkerställa replikering om meddelandemekanismen inte fungerar. Automatiskt skapade anslutningsobjekt mellan platser hämtar sina scheman från objektschemat NTDS Site Settings.

Ändra

Klicka på Ändra när du ska välja en alternativ domänkontrollant som källreplikeringspartner från vilken kataloginformation replikeras över den här anslutningen.

Replikerade namngivningskontexter

Katalogpartitioner som den här domänkontrollanten har gemensamt med källreplikeringspartnern i Server och för vilka domänkontrollanten erhåller uppdateringar.

Delvis replikerade namngivningskontexter

Om serven är en global katalogserver, replikeras uppdateringar till de skrivskyddade katalogpartitionerna över den här anslutningen.

Ytterligare referenser


Innehåll