Skapa regler

Du kan skapa regler för routning av utgående fax med hjälp av Faxtjänsthanteraren. Skapa exempelvis en grupp för lokala destinationer och en annan för inhemska fjärrdestinationer, eller en grupp för utländska destinationer.

Med de här reglerna används faxenheterna mer effektivt och du undviker att utgående fax fastnar i långa vänteköer. Om alla enheter i en grupp alltid är upptagna eller om faxmeddelanden samlas i köer, bör du se över grupp- och regelinställningarna.

Lägga till eller ta bort en routningsregel för utgående fax
 1. Öppna Faxtjänsthanteraren.

 2. Dubbelklicka på Utgående routning i den vänstra rutan.

 3. Högerklicka på Regler, peka på Ny och klicka sedan på Regel.

 4. I Lägg till ny regel skriver du landsnumret om du känner till den i Landsnummer. Om du inte är säker på landsnumret klickar du på Välj. Klicka på ett land i listan och klicka sedan på OK.

 5. Under Riktnummer väljer du Följande riktnummer för att begränsa regeln till att gälla ett visst riktnummerområde i landet och skriv sedan riktnumret, eller välj Alla riktnummer om regeln ska gälla hela landet.

 6. Under Målenhet gör du något av följande, om du vill att regeln ska gälla en viss enhet eller routningsgrupp:

  • Om du vill att regeln ska gälla en viss enhet väljer du Enhet och väljer en enhet i listrutan.

  • Om du vill att regeln ska gälla en viss routningsgrupp väljer du Routningsgrupp och väljer en grupp i listrutan.

Ytterligare hänsyn

 • För att kunna konfigurera faxkomponenter måste du vara medlem i gruppen Administratörer eller ha delegerats motsvarande behörighet.

 • Öppna Faxtjänsthanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Faxtjänsthanteraren.

Ytterligare referenser