Innan du kan visa anslutningar, sessioner och enhetsinformation på fliken Mål måste först ett mål identifieras.

Målportaler - Du kan upptäcka en iSCSI-målenhet och sedan ansluta till den på fliken Mål.

iSNS-servrar - En iSNS-server (Internet Storage Name Service) fungerar ungefär likadant som en DNS-server (Domain Name System). Den klientdator där iSCSI-initieraren körs begär att iSNS-servern frågar efter iSCSI-mål som är åtkomliga för klienten. Genom att lägga till en iSNS-server blir det möjligt att automatiskt upptäcka de iSCSI-mål som är åtkomliga för klienten. Om du tar bort iSNS-servern omöjliggörs automatisk upptäckt, vilket innebär att du manuellt måste ange iSCSI-målets namn för varje iSCSI-mål.

OBS

För att en klient ska kunna interagera ordentligt med en iSNS-server, måste iSNS-serverundantaget för brandväggen vara aktiverat. Detta görs genom att låta iSCSI-tjänsten kommunicera genom Windows-brandväggen.

Se även