En iSCSI-klient eller -värd (kallas också iSCSI-initierare) är ett system, till exempel en server, som ansluts till ett IP-nätverk, initierar begäranden och tar emot svar från ett iSCSI-mål. Varje iSCSI-värd identifieras med hjälp av ett unikt IQN-namn (iSCSI Qualified Name), som liknar det WWN-namn (Worldwide Name) som används för Fibre Channel.

Tjänsten Microsoft iSCSI-initieraren stöder användning och konfiguration av CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) och IPsec (Internet Protocol security) för både Microsoft iSCSI-programvaruinitierare och iSCSI-värdbussadaptrar (HBA). Alla iSCSI-värdbussadaptrar stöder CHAP, medan vissa av dem kanske inte stöder IPsec.

Om du använder RADIUS, behöver iSCSI-initierarens CHAP-hemlighet inte anges när du använder samtidig CHAP.

OBS

CHAP-hemligheten måste vara 12-16 tecken lång såvida du inte använder IPsec, då den i stället kan vara så kort som 8 tecken.

Se även