Lagringshanteraren för SAN innehåller guiden Tilldela LUN som du kan använda för att tilldela ett logiskt enhetsnummer (LUN) till en server eller ett kluster.

Varning

Om två eller flera Fibre Channel- eller iSCSI-initierarkort har aktiverats på servern till vilken det logiska enhetsnumret (LUN) ska tilldelas, och om servern inte är konfigurerad för att använda MPIO (Multipath I/O), kan det uppstå datafel. Mer information om MPIO finns i Stöd för MPIO (Multipath I/O).

Varning

Om du vill tilldela LUN till ett kluster ser du till att klustret konfigurerats korrekt. Annars kan data gå förlorade. Mer information finns i Definiera ett serverkluster i Lagringshanteraren för SAN.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här tilldelar du LUN
  1. Klicka på LUN-hantering i konsolträdet.

  2. Klicka på det LUN som du vill tilldela i resultatfönstret.

  3. Klicka på Tilldela LUN i fönstret Åtgärder.

  4. Följ stegen på sidorna i guiden Tilldela LUN.

Ytterligare hänsyn

  • Innan du tilldelar en server eller ett kluster ett LUN, måste du konfigurera anslutningarna på varje server som ska ha åtkomst till detta LUN genom att följa anvisningarna i Hantera serveranslutningar.

  • Om det LUN som du vill tilldela är i ett iSCSI-undersystem måste detta LUN tilldelas till ett iSCSI-mål. En server eller ett kluster har bara åtkomst till LUN efter att iSCSI-initieraren på servern eller klustret har loggat in på iSCSI-målet. Mer information om iSCSI-mål finns i Hantera iSCSI-mål.

  • Om det LUN som du vill tilldela inte redan har en volym blir disken som associeras till detta LUN synlig för servern som du tilldelar den till, men den är offline. Innan du kan skapa en partition eller volym på den disken måste du först använda Diskhantering eller DiskPart för att montera disken. Mer information om hur du aktiverar disken finns i:

  • Du kan använda guiden Tilldela LUN för att tilldela om ett LUN som för närvarande är tilldelat en server eller ett kluster. (Den aktuella LUN-tilldelningen försvinner den när den nya tilldelningen görs.)

  • Om du vill göra ett LUN temporärt osynligt för en server eller ett kluster kan du ta bort tilldelningen för LUN. (Välj det LUN som du vill ta bort tilldelningen för i LUN-hantering. Klicka på Ta bort LUN-tilldelning i fönstret Åtgärder.) Du kan tilldela LUN igen senare.

Ytterligare referenser