Den här checklistan innehåller de steg du följer när du konfigurerar Webbåtkomst till fjärrskrivbord för att tillgängliggöra RemoteApp-program via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning.

OBS

Webbåtkomst till fjärrskrivbord kan också konfigureras att ge användare åtkomst till virtuella skrivbord via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning. Mer information finns i hjälpen för Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord i Windows Server 2008 R2.

Åtgärd Referensinformation

Konfigurera RemoteApp-program på en eller flera servrar för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host) i miljön.

Konfigurera RemoteApp-program

Aktivera RemoteApp-program för Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Aktivera RemoteApp-program för Webbåtkomst till fjärrskrivbord

Installera rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord på den server som du vill att användarna ska ansluta till via webben för att komma åt RemoteApp-program.

Installera rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord

Lägg till datorkontot för servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord i gruppen Datorer för TS via webben på servern för RD-sessionsvärd.

Uppdatera säkerhetsgruppen Datorer för TS via webben

Ange källan som tillhandahåller de RemoteApp-program som ska vara tillgängliga via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning.

Konfigurera servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord för RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning

När du har slutfört stegen i checklistan kan användarna komma åt webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord från ett intranät. Information om hur du gör webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord tillgänglig från Internet finns i Checklista: Göra RemoteApp-program tillgängliga från Internet.

Viktigt!

Webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord konfigureras automatiskt för användning av SSL (Secure Sockets Layer) med ett självsignerat certifikat. Det självsignerade certifikatet är inte ett tillförlitligt certifikat som standard och självsignerade certifikat rekommenderas bara för test- och utvärderingsändamål. Mer information om hur du konfigurerar webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord att använda ett betrott certifikat, t.ex. ett certifikat som utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare, finns i Säkerhet för Webbåtkomst till fjärrskrivbord (sidan kan vara på engelska).


Innehåll