Med RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning kan administratörer erbjuda användarna en uppsättning resurser, till exempel RemoteApp-program och virtuella skrivbord. Användarna kan ansluta till RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning på två sätt:

  • Från en dator som kör Windows 7. I detta fall visas resurser som är en del av RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning, när de konfigureras, på Start-menyn under Alla program i mappen RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar.

  • Från en webbläsare genom att logga in till webbplatsen som tillhandahålls av Webbåtkomst till fjärrskrivbord. I detta fall krävs inte en dator som kör Windows 7.

En administratör kan tillhandahålla följande typer av resurser i RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning:

  • RemoteApp-program som en Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host)-server fungerar som värd för. RemoteApp-program kan också ha en värd som är en grupp av RD-sessionsvärd-servrar eller flera grupper av RD-sessionsvärd-servrar.

  • Ett personligt virtuellt skrivbord, som är en virtuell dator på en Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord (RD Virtualization Host)-server och har tilldelats en specifik användare i Active Directory Domain Services. Mer information finns i Om personliga virtuella skrivbord.

  • En virtuell skrivbordspool, som är en grupp med identiskt konfigurerade virtuella datorer som inte tilldelats en specifik användare. Mer information finns i Om grupper med virtuella skrivbord.

För att organisera dessa resurser och göra dem tillgängliga för användarna via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning, använder administratören verktyget Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord, som är tillgängligt på en Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord-server. Mer information om att konfigurera RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning finns i Checklista: Konfigurera RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning.

RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning kan användas från hanterade datorer (dvs. datorer som är medlemmar i en Active Directory-domän) eller från ohanterade datorer. Detta ger användarna möjlighet att använda RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning både på arbetet och hemifrån.

Från Kontrollpanelen på en dator som kör Windows 7 kan användaren konfigurera, uppdatera och ta bort RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning. Om en användare har konfigurerat RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning på en dator som kör Windows 7, visas resurser som är en del av RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning på Start-menyn under Alla program i mappen RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar. Därmed kan användaren använda RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning på ett sätt som påminner om att köra ett lokalt installerat program. RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning uppdateras automatiskt, så om en administratör lägger till en resurs i eller tar bort en resurs från RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning, uppdateras RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning automatiskt på användarens dator.

Om användaren inte har en dator som kör Windows 7, kan användaren ändå komma åt RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning från en webbläsare genom att logga in tilll webbplatsen som tillhandahålls av Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Mer information om RemoteApp och Skrivbordsanslutning finns på sidan Fjärrskrivbordstjänster på Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143108).

Ytterligare referenser


Innehåll