Med IP-virtualisering av fjärrskrivbord kan fjärrskrivbordsanslutningar tilldelas IP-adresser per session eller per program. Detta kan vara användbart om ett program kommunicerar med en server som bara tillåter en anslutning per IP-adress. I tidigare versioner än Windows Server 2008 R2 tilldelades varje session på en server för RD-sessionsvärd samma IP-adress. Med Windows Server 2008 R2 kan du använda IP-virtualisering av fjärrskrivbord för att tilldela IP-adresser per session eller program. Om du tilldelar IP-adresser för flera program delar dessa en sessionsspecifik IP-adress. Om servern har mer än ett nätverkskort måste du även välja ett nätverkskort för IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

IP-virtualisering av fjärrskrivbord konfigureras med verktyget Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner. Du kan göra följande på fliken IP-virtualisering av fjärrskrivbord i Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner:

 • Aktivera eller inaktivera IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

 • Välja vilket nätverkskort som ska användas för IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

 • Välja mellan läget Per session eller Per program för IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

 • Om IP-virtualisering av fjärrskrivbord har konfigurerats med inställningen Per program kan du lägga till en lista med program som IP-virtualisering av fjärrskrivbord kan använda.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här konfigurerar du inställningar för IP-virtualisering av fjärrskrivbord
 1. Öppna Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner på värdservern för fjärrskrivbordssession. Du öppnar Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner.

 2. Dubbelklicka på IP-virtualisering under IP-virtualisering av fjärrskrivbord i avsnittet Redigera inställningar.

 3. Klicka på fliken IP-virtualisering för fjärrskrivbord i dialogrutan Egenskaper.

 4. Aktivera eller inaktivera IP-virtualisering av fjärrskrivbord genom att göra något av följande:

  • Markera kryssrutan Aktivera IP-virtualisering om du vill aktivera IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

  • Avmarkera kryssrutan Aktivera IP-virtualisering om du vill inaktivera IP-virtualisering av fjärrskrivbord.

 5. Om du vill välja vilket nätverkskort som ska användas för IP-virtualisering av fjärrskrivbord väljer du önskat nätverkskort i listan Välj det nätverkskort som ska användas för IP-virtualisering.

 6. Om du vill ange läge för IP-virtualisering av fjärrskrivbord gör du följande under IP-virtualiseringsläge:

  • Klicka på Per session om du vill köra IP-virtualisering av fjärrskrivbord i sessionsspecifikt läge.

  • Klicka på Per program om du vill köra IP-virtualisering av fjärrskrivbord i programspecifikt läge.

 7. Om du vill ange vilka program som ska använda IP-virtualisering av fjärrskrivbord klickar du på Lägg till program under Koppla virtuella IP-adresser till följande program.


Innehåll