Så här skapar du struktur för en icke-standardmappning

Så här skapar du strukturen för en icke-standardmappning
  • Skriv följande i en kommandotolk:

    nismap create –i fieldNumber –g  "separator" mapName

I följande tabell beskrivs de argument som används med kommandot nismap för att skapa strukturen för en icke-standardmappning.

Argument Beskrivning

fieldNumber

Numret på det fält som innehåller mappningens nyckel.

"separator"

Tecknet som används för att skilja fälten åt, inom citattecken. Om du vill använda blanksteg som avgränsare omger du blanksteget med dubbla citattecken (" "). Exempel:

nismap create –i 1 –g " " Phones

skapar en mappning med namnet Phones där nyckelfältet är det första fältet och avgränsningstecknet ett mellanslag. Andra mellanslagstecken, exempelvis tabbar, kan också användas.

mapName

Mappningens namn.

OBS

Det finns ingen Windows-gränssnittsmetod för den här proceduren. När strukturen har skapats går det inte att ta bort den. Eftersom strukturen gäller alla NIS-domäner är det viktigt att se till att formatet är detsamma i alla NIS-domäner. Använd inte hashtecken (#) som fältavgränsare eftersom det brukar användas för att markera början på en kommentar i standardmappningar.

Se även


Innehåll