Sprida ändrade mappningar

Från Windows-gränssnittet

Så här sprider du ändrade mappningar med hjälp av Windows
 1. Öppna hanteringskonsolen Identitetshantering för UNIX genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka på Microsoft Identitetshantering för UNIX.

  Du kan också öppna hanteringskonsolen från Serverhanteraren genom att expandera Roller och sedan Active Directory Domain Services i hierarkifönstret och markera Microsoft Identitetshantering för UNIX.

 2. Anslut om så behövs till datorn du vill hantera.

 3. Expandera noden Identitetshantering för UNIX och markera Server för NIS.

 4. Sprid ändrade mappningar genom att göra något av följande.

  • Högerklicka på Server för NIS och sedan på Sök efter uppdateringar nu.

  • Klicka på Sök efter uppdateringar nu i Åtgärder-fönstret.

  • Klicka på Sök efter uppdateringar nuÅtgärd-menyn.

Från en kommandorad

Så här sprider du ändrade mappningar med en kommandotolk
 • Skriv följande i en kommandotolk:

  nisadmin [server] syncall [–u user [–p password]]

I följande tabell beskrivs argumenten som används med kommandot nisadmin för att sprida ändrade mappningar. Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du nisadmin /? från kommandotolken.

Argument Beskrivning

syncall

Sprider alla mappningar.

server

Namnet på servern där mappningarna lagras.

user

Namnet på den användare som har administratörsbehörighet på servern om det inte är samma som för den aktuella användaren.

password

Lösenordet för den användare som har administratörsbehörighet på servern om det inte är samma som för den aktuella användaren. Om du bara anger användarnamn och inget lösenord uppmanas du att uppge lösenord.

OBS

Med kommandot nisadmin syncall sprids mappningar bara på UNIX-baserade underordnade NIS-servrar. Inga mappningar sprids på underordnade NIS-servrar som kör Windows. Active Directory upppdaterar Windows-baserade underordnade NIS-servrar.

Se även


Innehåll