หากไม่มีฐานข้อมูลระบุในการตั้งค่า คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกแฟ้มฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

เมื่อใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Access คลิก เลือก ในกล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบการตั้งค่า ODBC ของ Microsoft Access เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกล่องโต้ตอบ เลือกฐานข้อมูล ซึ่งมีการควบคุมต่อไปนี้

ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีส่วนขยายเป็น .mdb

อ่านอย่างเดียว

กำหนดให้ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการปรับปรุงใดๆ

เฉพาะ

หากเลือก ฐานข้อมูลจะเปิดในโหมดเฉพาะ ซึ่งจะจำกัดการเข้าถึงให้กับผู้ใช้คนเดียวในแต่ละครั้งและจะปรับปรุงประสิทธิภาพ หากล้าง ฐานข้อมูลจะเปิดในโหมดใช้ร่วมกัน และผู้ใช้หลายคนจะสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน

สารบัญ