Erişim denetimi, kullanıcıları, grupları ve bilgisayarları bilgisayar veya ağ üzerindeki nesnelere erişmek üzere yetkilendirme işlemidir. Erişim denetimi kullanıcı arabirimini kullanarak aşağıdaki tabloda yer alan görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Görev Başvuru

Nesnedeki etkili izinleri ve nesnenin sahipliğini görüntüleme

Dosya ve Klasörlerdeki Etkili İzinleri Görüntüleme

Nesne Sahipliğini Yönetme

Nesnedeki izinleri yönetme

İzinleri Yönetme

Dosyanın veya klasörün sahipliğini alma

Dosyanın veya Klasörün Sahipliğini Alma

Nesnedeki güvenlik denetimi ilkesi ayarlarını yönetme

Güvenlik Denetimini Yönetme


İçindekiler