İşlem yöneticisi rolleri (esnek tek yönetici işlemleri veya FSMO olarak da bilinir), varsayılan olarak Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) yüklendiğinde yapılandırılır. Tipik olarak, bu rollerin sürekli olarak yönetilmesi gerekmez. Ancak bir etki alanı denetleyicisinin değiştirilmesi gibi bir değişiklikte, işlem yöneticisi rollerini başka bir etki alanı denetleyicisine aktarmanız gerekebilir. İşlem yöneticisi rolünü aktaramamanız durumunda son çare olarak, rolü başka bir etki alanı denetleyicisinin üstlenmesini sağlayabilirsiniz.

İşlem yöneticisi rolünü yönetme

Aşağıdaki tabloda, işlem yöneticisi rolünü aktarmak veya üstlenmek için gerçekleştirebileceğiniz adımlar listelenmektedir.

  Adım Başvuru


Onay kutusu

İşlem yöneticisi rolünü aktarın.

İşlem Yöneticisi Rolünü Aktarma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93239)Onay kutusu

İşlem yöneticisi rolünü üstlenin.

İşlem Yöneticisi Rolünü Üstlenme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93240)


İçindekiler