Bağlantı nesnesi özelliklerinde yapılan değişiklikler, bağlantı nesnesi size ait değilse etkili olmaz. Bir bağlantı nesnesini el ile oluşturduğunuzda bağlantı nesnesinin sahipliğini alırsınız veya bir otomatik bağlantı nesnesinin sahipliğini alırsınız. Bir çoğaltma topolojisinin kendiniz oluşturmuyorsanız, bağlantı nesnelerini yönetmeniz zorunlu değildir.

Öğe Ayrıntılar

Aktarım

Bu bağlantı tarafından kullanılabilecek ağ protokollerinin listesini sağlar.

Çoğaltma senaryolarının çoğu için IP kullanın. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) yalnızca IP çoğaltma yeteneğine sahip olmayan ve yaygın olmayan topolojiler için kullanılabilir.

Zamanlamayı Değiştir veya Zamanlamayı Göster

Bu zamanlama site içi bağlantı nesnelerine ve el ile oluşturulan siteler arası bağlantı nesnelerine uygulanır.

El ile oluşturulan siteler arası bağlantı nesneleri için, bu bağlantı üzerinden ne kadar sıklıkla çoğaltma gerçekleşeceğini görüntülemek veya belirtmek için tıklatın. Otomatik olarak oluşturulan siteler arası bağlantı nesneleri, zamanlamasını site bağlantı nesnesinden alır.

Bir site içi bağlantı nesnesi için, çoğaltma değişikliklere karşılık olarak gerçekleşir. Bununla birlikte, otomatik olarak oluşturulan site içi bağlantı nesneleri ayrıca, bildirim mekanizması başarısız olduğu takdirde çoğaltmanın gerçekleşmesini sağlamak için 1 saatlik bir varsayılan zamanlamaya da sahiptir. Otomatik olarak oluşturulan site içi bağlantı nesneleri, zamanlamasını NTDS Site Ayarları nesne zamanlamasından alır.

Değiştir

Dizin bilgilerinin bu bağlantı üzerinden çoğaltılacağı kaynak çoğaltma ortağı olarak alternatif bir etki alanı denetleyicisi seçmek için tıklatın.

Çoğaltılmış Adlandırma Bağlamı

Bu etki alanı denetleyicisinin, Sunucu'da kaynak çoğaltma ortağıyla ortaklaşa sahip olduğu ve bu etki alanı denetleyicisinin güncelleştirme aldığı dizin bölümleridir.

Kısmen Çoğaltılmış Adlandırma Bağlamı

Bu sunucu bir genel katalog sunucusuysa, bu salt okunur dizin bölümlerinin güncelleştirmeleri bu bağlantı üzerinden çoğaltılır.

Ek başvurular