Bir görevi, belirli bir ölçüte uyan bir olay günlüğe kaydedildiğinde çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bir Görevi Belirli Bir Olaya Yanıt Olarak Başlatmak İçin
  1. Olay Görüntüleyicisi'ni başlatın.

  2. Konsol ağacında, bir görevle ilişkilendirmek istediğiniz olayı içeren günlüğe gidin.

  3. Olayı sağ tıklatın, ardından Bu Olaya Görev Ekle'yi seçin.

  4. Temel Görev Oluşturma Sihirbazı'nın adımlarını uygulayın.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

  • Kaydedilmiş bir günlükteki bir olaya bir görev atayamazsınız.

  • Çözümleyici veya hata ayıklama günlüğündeki bir olaya bir görev atayamazsınız.

Ek kaynaklar