Aşağıdaki tabloda, yaygın olarak kullanılan olay özellikleri verilmektedir. Olay özellikleri ve temel XML şeması hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi Windows Olay Günlüğü Yazılım Geliştirme Seti'nde (SDK) Olay Tüketicileri için Olay Temsilciliği konusuna bakın.

Özellik Adı Description

Kaynak

Olayı günlüğe kaydeden yazılım; bu değer "SQL Server" gibi bir program adı, bir sistemin ya da büyük bir programın bileşeni (örneğin, sürücü adı) olabilir. Örneğin "Elnkii"; bir EtherLink II sürücüsünü belirtir.

Olay Kimliği

Belirli bir olay türünü belirten sayıdır. Açıklamanın ilk satırı genellikle olay türünün adını içerir. Örneğin 6005, Olay Günlüğü hizmeti başlatıldığında ortaya çıkan olayın kimliğidir. Böyle bir olayın açıklamasının ilk satırı "Olay günlüğü hizmeti başlatıldı" biçimindedir. Olay Kimliği ve Kaynak, ürün destek temsilcileri tarafından sistemle ilgili sorunları gidermek için kullanılabilir.

Düzey

Olayın önem derecesidir. Sistem ve uygulama günlüklerinde aşağıdaki olay önem düzeyleri oluşabilir:

  • Bilgi. Bir işlemin başarıyla tamamlanması, bir kaynağın oluşturulması veya hizmetin başlatılması gibi, uygulamada veya bileşende gerçekleşen bir değişikliği gösterir.

  • Uyarı. Bir eylem gerçekleştirilmezse hizmeti etkileyebilecek veya daha önemli bir soruna neden olabilecek bir sorunun oluştuğunu gösterir.

  • Hata. Olayı tetikleyen uygulamanın veya bileşenin dışındaki işlevselliği etkileyebilecek bir sorunun oluştuğunu gösterir.

  • Kritik. Olayı tetikleyen uygulamanın veya bileşenin otomatik olarak kurtarılamayacağı bir hata oluştuğunu gösterir.

Güvenlik günlüğünde aşağıdaki olay önem düzeyleri oluşabilir:

  • Başarı Denetimi. Kullanıcı hakkı denemesinin başarılı olduğunu gösterir.

  • Başarısız Denetim. Kullanıcı hakkı denemesinin başarısız olduğunu gösterir.

Olay Görüntüleyicisi'nin normal liste biçiminde görüntülenmesinde, bunlar birer simge ile temsil edilir.

Kullanıcı

Kendisiyle ilişkili olan olayın gerçekleştirildiği kullanıcının adı. Olay bir sunucu işlemi sonucu gerçekleşmişse, bu ad istemcinin kimliğidir veya kimliğe bürünme olmamışsa, birincil kimliktir. Uygun olduğunda, bir güvenlik günlüğü girişinde hem birincil, hem de kimliğe bürünme kimlikleri bulunur. Kimliğe bürünme, sunucu bir işlemin başka bir işlemin güvenlik özniteliklerini almasına izin verdiğinde ortaya çıkar.

İşlem Kodu

Olay oluştuğunda uygulamanın gerçekleştiriyor olduğu etkinliğini veya etkinlik içinde bir noktayı tanımlayan sayısal bir değer içerir. Örneğin, başlatma veya kapatma.

Günlük

Olayın kaydedildiği günlüğün adı.

Görev Kategorisi

Olay yayımlayıcısının bir alt bileşenini veya etkinliğini temsil etmek için kullanılır.

Anahtar sözcükler

Olaylara filtre uygulamak veya arama yapmak için kullanılabilen kategori veya etiket kümesidir. Örneğin, "Ağ", "Güvenlik" veya "Kaynak bulunamadı".

Bilgisayar

Olayın gerçekleştiği bilgisayarın adı. Bilgisayar adı genelde yerel bilgisayarın adıdır ancak olayı ileten bilgisayarın adı veya yerel bilgisayarın adı değişmeden önceki adı olabilir.

Tarih ve Saat

Olayın günlüğe kaydedildiği tarihi ve yerel saati belirtir.

Aşağıdaki tablo Olay Görüntüleyicisi görünümüne sütun ekleyerek görüntülenebilecek özellikleri listeler. Görünüme sütun ekleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Olay Özelliklerini Gösterme veya Gizleme.

Özellik Adı Açıklama

İşlem Kimliği

Olayı üreten işlemin kimlik numarası.

İş Parçacığı Kimliği

Olayı üreten iş parçacığının kimlik numarası.

İşlemci Kimliği

Olayı işleyen işlemcinin kimlik numarası.

Oturum Kimliği

Olayın oluştuğu terminal sunucusu oturumunun kimlik numarası.

Çekirdek Zamanı

CPU zamanı biriminde çekirdek modu yönergeleri için geçen yürütme süresi.

Kullanıcı Süresi

CPU zamanı biriminde kullanıcı modu yönergelerinin geçen yürütme süresi.

İşlemci Süresi

CPU işareti olarak kullanıcı modu yönergelerinin geçen yürütme süresi.

Bağıntı Kimliği

Olayın dahil olduğu işlemin etkinliğini tanımlar. Bu kimlik olaylar arasındaki basit ilişkileri belirtmek için kullanılır.

Göreli Bağıntı Kimliği

Olayın dahil olduğu işlemin göreli etkinliğini tanımlar.