Olaylar bir günlük dosyasında depolanır, bu dosyaların boyutu zamanla artar, ancak belirlenmiş olan üst sınırı aşamaz. Dosya en büyük boyutuna ulaştıktan sonra, gelen olaylara ne olacağı günlük tutma ilkesi tarafından belirlenir. Kullanılabilecek günlük bekletme ilkeleri şunlardır:

Bekletme İlkesi Açıklama

Gerektiğinde olayların üzerine yaz.

Günlük dolduğunda, yeni olaylar depolanmaya devam eder. Gelen her yeni olay günlükte en eski olayın yerine geçer.

Günlük dolduğunda arşivle, olayların üzerine yazma.

Günlük gerektiğinde otomatik olarak arşivlenir. Hiçbir olayın üzerine yazılmaz.

Olayların üzerine yazma. (Günlükleri elle temizle.)

Günlükler otomatik olarak değil, elle temizlenir.

Günlük tutma ilkesini, Windows arabirimini veya Wevtutil komut satırı aracını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Windows arabirimini kullanarak günlük bekletme ilkesini ayarlamak için
 1. Olay Görüntüleyicisi'ni başlatın.

 2. Konsol ağacında, yönetmek istediğiniz olay günlüğünü bulun ve seçin.

 3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

 4. Genel sekmesinin Günlüğe kaydetmeyi etkinleştir bölümünde, ayarlamak istediğiniz bekletme ilkesine karşılık gelen seçeneği seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Komut satırını kullanarak bekletme ilkesini ayarlamak için
 1. Komut istemini açmak üzere Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, ardından cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Şu komutu yazın:

  wevtutil sl <LogName> /r:{true | false} /ab:{true | false}

'r' parametresi günlüğün tutulup tutulmayacağını ve 'ab' parametresi günlüğün otomatik olarak yedeklenip yedeklenmeyeceğini belirler. Aşağıdaki liste, her biri yukarıdaki tutma ilkelerine karşılık gelen Wevtutil komut satırı aracının parametre değerlerini gösterir.

 • Gerek duyulduğunda, olayların üzerine yaz: r = false, ab = false

 • Dolu olduğunda günlüğü arşivle, olayların üzerine yazma: r = true, ab = true

 • Olayların üzerine yazma: (Günlükleri el ile temizleme.): r = true, ab = false

Bu komutun sözdizimini tam olarak görüntülemek için şu komutu yazın:

wevtutil sl -?

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Günlük bekletme ilkesini ayarlayabilmeniz için Administrators grubunun üyesi olmanız gerekir.

Ek başvurular