Olay Görüntüleyicisi'ni veya komut satırında wevtutil komutunu kullanarak bir olay günlüğündeki olayları silebilirsiniz.

Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak olay günlüğünü temizlemek için
 1. Olay Görüntüleyicisi'ni başlatın.

 2. Konsol ağacında, temizlemek istediğiniz olay günlüğünü bulun.

 3. Eylem menüsünde Günlüğü Temizle'yi tıklatın.

 4. Olay günlüğünü temizleyebileceğiniz gibi, günlüğün bir kopyasını kaydedip ondan sonra da temizleyebilirsiniz.

  • Olay günlüğünü kaydetmeden temizlemek için: Temizle'yi tıklatın.

  • Olay günlüğünü kaydettikten sonra temizlemek için: Kaydet ve Temizle'yi tıklatın, Farklı Kaydet iletişim kutusunda Dosya adı alanına kaydedilen dosya için bir ad yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Komut satırını kullanarak olay günlüğünü temizlemek için
 1. Komut isteminiz açmak için Başlat'ı tıklatın, Aramaya Başla metin kutusuna cmd yazın ve Enter tuşuna basın.

 2. Şu komutu yazın:

  wevtutil cl <LogName> [/bu: <backup_file_name>]

Wevtutil komut satırı aracının günlük temizleme seçeneği hakkında daha fazla bilgi için komut satırına aşağıdaki komutu yazın:

wevtutil cl -?

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için günlükte Temizleme iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak Administrators grubunun olayları temizleme izni vardır. Diğer gruplar için Temizleme iznini ayarlamak için, komut isteminde aşağıdaki komutu yazın:

  wevtutil sl <LogName> /ca:<SecurityDescriptor> 
  Her günlüğün Güvenlik Tanımlayıcısı, Güvenlik Tanımlayıcısı Tanım Dili (SDDL) sözdizimi kullanılarak belirtilir. SDDL sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için MSDN Web sitesindeki Güvenlik Tanımlayıcısı Tanım Dili (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) konusuna bakın.

  Bir SDDL dizesi oluşturmak için olay günlükleriyle ilgili üç farklı hak olduğunu unutmayın: Okuma, Yazma ve Temizleme Bu haklar ACE dizesinin erişim hakları alanında şu bitlere karşılık gelmektedir:

  • 1= Okuma

  • 2 = Yazma

  • 4 = Temizleme

  Bir günlüğün SDDL dizesini görmek için, komut isteminde aşağıdaki komutu yazın:

  wevtutil gl <LogName>
  Aşağıdaki örnek, Backup Operators grubu için Uygulama günlüğüne Temizleme izninin nasıl ekleneceğini gösterir (A;;0x4;;;BO):

  wevtutil sl Application /ca:O:BAG:SYD:(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x7;;;SO)(A;;0x3;;;IU)(A;;0x3;;;SU)(A;;0x3;;;S-1-5-3)(A;;0x3;;;S-1-5-33)(A;;0x1;;;S-1-5-32-573)(A;;0x4;;;BO)

Ek başvurular