Windows Server Geçiş Araçları; Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 veya Windows Server® 2008 R2 çalıştıran bilgisayarlardan bazı sunucu rollerini, özellikleri, işletim sistemi ayarlarını, paylaşımları ve diğer verileri Windows Server 2008 R2 çalıştıran bilgisayarlara geçirmenize olanak sağlayan beş Windows PowerShell cmdlet'i içerir. Bu konuda, Windows Server Geçiş Araçları yazılımının bir parçası olan Windows PowerShell cmdlet'leri tanımlanmış ve açıklanmıştır.

Windows Server Geçiş Araçları tarafından desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi için, bu Yardım'daki Windows Server Geçiş Araçları ve Kılavuzları konusuna bakın.

Windows PowerShell

Cmdlet'ler (command-lets şeklinde okunur), Windows PowerShell 2.0'da bulunan ve varsayılan olarak Windows Server 2008 R2 yazılımıyla birlikte yüklenen yerleşik komutlardır. Windows PowerShell ve cmdlet'lerin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için, Windows PowerShell yazılımının Başlarken kılavuzuna bakın. Başlarken'i açmak için, sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Donatılar'ı, Windows PowerShell 2.0'ı ve Belgeler'i tıklatın, yerel ayarlarınızın klasörünü açın ve Başlarken.rtf öğesini çift tıklatın.

Windows PowerShell'i yönetici olarak çalıştırma

Windows Server Geçiş Araçları cmdlet'leri Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 veya Windows Server 2008 çalıştırılan sunucularda kullanılabilir; ancak Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 Kullanıcı Hesabı Denetimi güvenlik özelliğine sahip olduğundan, bilgisayarda yönetici olarak oturum açmış olsanız da bu işletim sistemlerinde Windows PowerShell yazılımını yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla çalıştırmanız gerekir.

 • Windows Server 2003 çalıştırılan bilgisayarlarda, Başlat ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatıp, Windows PowerShell klasörünü açtıktan sonra Windows PowerShell kısayolunu tıklatarak bir Windows PowerShell oturumu açın.

 • Windows Server 2008 çalıştırılan bilgisayarlarda, yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatıp Windows PowerShell klasörünü açın, Windows PowerShell kısayolunu sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 • Windows Server 2008 R2 çalıştırılan bilgisayarlarda, yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve ardından Donatılar'ı tıklatın, Windows PowerShell klasörünü açın, Windows PowerShell'i sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

Windows Server Geçiş Araçları'nı başlatma

Windows Server Geçiş Araçları yazılımını, aşağıdaki iki yordamdan birini kullanarak başlatabilirsiniz.

Windows Server Geçiş Araçları'nı Başlat menüsünden başlatmak için
 1. Windows Server 2008 R2 çalıştırılan bir bilgisayarda, Başlat'ı ve ardından Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın, Windows Server Geçiş Araçları'nı sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

Windows Server Geçiş Araçları'nı Windows PowerShell oturumundan başlatmak için
 1. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Windows Server 2003 çalıştırılan bilgisayarlarda, Başlat'ı ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatıp Windows PowerShell klasörünü açtıktan sonra Windows PowerShell kısayolunu tıklatarak bir Windows PowerShell oturumu açın.

  • Windows Server 2008 çalıştırılan bilgisayarlarda, yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatıp Windows PowerShell klasörünü açın, Windows PowerShell kısayolunu sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

  • Windows Server 2008 R2 çalıştırılan bilgisayarlarda, yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve ardından Donatılar'ı tıklatın, Windows PowerShell klasörünü açın, Windows PowerShell'i sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 2. Windows PowerShell oturumunuza Windows Server Geçiş Araçları yükleyin. Windows Server Geçiş Araçları yüklemek için, aşağıdakileri yazıp Enter tuşuna basın.

  Add-PSSnapin Microsoft.Windows.ServerManager.Migration

Windows Server Geçiş Araçları cmdlet'leri

Aşağıdaki tabloda, Windows Server Geçiş Araçları ile kullanılabilen cmdlet'ler açıklanmıştır. Windows Server Geçiş Araçları'nı Yükleme, Erişme ve Kaldırma (sayfa İngilizce olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134763) adlı ayrıntılı kılavuzda sağlanan yönergeleri kullanarak Windows Server Geçiş Araçları yükledikten sonra, Windows Server Geçiş Araçları cmdlet'lerine ilgili belirli sözdizimleri, parametreler ve kullanım yönergeleri hakkında ayrıntılı Yardım içeriğine dilediğiniz zaman erişebilirsiniz. Ayrıntılı yardım almak için, bir Windows PowerShell oturumunda Get-Help cmdlet_name -full yazın; burada cmdlet_name, hakkında yardım almak istediğiniz Windows Server Geçiş Araçları cmdlet'inin adıdır.

Cmdlet adıAçıklama

Export-SmigServerSetting

Bu cmdlet, seçili Windows özelliklerini ve işletim sistemi ayarlarını Windows Server 2003, Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 çalıştıran bilgisayarlardan dışarı aktarır ve kullanıcı tarafından -Path parametresinde belirtilen bir geçiş depolama alanında saklar. Export-SmigServerSetting cmdlet'i tarafından doldurulan geçiş depolama alanından Windows özelliklerini ve işletim sistemi ayarlarını Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir hedef bilgisayara almak için Import-SmigServerSetting cmdlet'ini çalıştırın.

Import-SmigServerSetting

Bu cmdlet, -Path parametresinde tanımlanan geçiş depolama alanındaki seçili Windows özelliklerini ve işletim sistemi ayarlarını alır ve yerel bilgisayara uygular. Geçirmekte olduğunuz Windows özellikleri yüklenmemişse, Import-SmigServerSetting, bu Windows özelliklerini ve bağımlılıklarını otomatik olarak yükler.

Get-SmigServerFeature

Bu cmdlet, bir sunucudan verilebilecek veya -Path parametresinde belirtilen geçiş depolama alanından alınabilecek tüm Windows özellikleri kümesini listeler.

Send-SmigServerData

Bu cmdlet, yerel sunucudaki klasörleri, dosyaları ve ilişkili izinleri ve paylaşım özelliklerini hedef sunucuya geçirir. Kaynak sunucudaki Send-SmigServerData ile, hedef sunucudaki Receive-SmigServerData cmdlet'i aynı zamanda çalıştırılmalıdır.

Receive-SmigServerData

Bu cmdlet, hedef sunucunun, geçirilen paylaşımları, klasörleri, dosyaları, ilişkili izinleri ve paylaşım özelliklerini kaynak sunucudan almasına olanak sağlar. Hedef sunucudaki Receive-SmigServerData ile kaynak sunucudaki Send-SmigServerData cmdlet'i aynı zamanda çalıştırılmalıdır.