Kurulum sırasında hiçbir veritabanı belirtilmemişse, veri kaynağına bağlanılacağı zaman bir veritabanı dosyası seçmeniz istenir.

Microsoft Access sürücüsü kullanırken, başka denetimlerin yanı sıra aşağıdaki denetimleri de içeren Veritabanı Seç iletişim kutusunu kullanarak varolan bir veritabanını açmak için ODBC Microsoft Access Kurulumu İletişim Kutusu iletişim kutusunda Seç’i tıklatın:

Veritabanı Adı

Varolan .mdb uzantılı veritabanı dosyasının adı.

Salt Okunur

Güncelleştirme yapılmasını engellemek için veritabanını salt okunur hale getirir.

Dışlayıcı

Bu seçenek belirtildiğinde veritabanı Dışlayıcı modunda açılır, bu modda aynı anda sadece tek bir kullanıcının erişimine izin verilir ve bu durumda performans artar. Seçeneğin işareti kaldırıldığında, veritabanı Paylaşılan modda açılır ve aynı anda birden fazla kullanıcı erişebilir.