Güncelleştirmeleri yükle ve kur penceresinin Bu Sunucuyu Güncelleştir alanındaki komutları kullanarak, sunucunuzun kritik yazılım güncelleştirmelerini ve geliştirmelerini Microsoft Web sitesinden doğrudan almasını sağlayabilirsiniz.

Windows otomatik güncelleştirme özelliği işletim sistemini güncelleştirme görevini kolaylaştırır ve yöneticilere zaman kazandırır. Otomatik Güncelleştirme ve Görüş Bildirme iletişim kutusunun diğer özellikleri Microsoft Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı ve Windows Hata Bildirimi programına katılmanıza olanak tanır. Otomatik Güncelleştirme ve Görüş Bildirme iletişim kutusundaki özellikler yerel bilgisayardaki Administrators grubunun üyeleri tarafından yapılandırılabilir.

Bu bölümde

Bu konuda

Güncelleştirmeleri karşıdan yükleme ve kurma

Microsoft Update Web sitesi Windows işletim sisteminizin bir parçası olarak yüklenmiş olan ve daha yeni sürümü kullanılabilir olan yazılımları belirleyen otomatikleştirilmiş bir araç çalıştırır.

Güncelleştirmeler kullanılabilir olduğunda, site, yüklemek istediğiniz güncelleştirmeleri seçmenizi ister.

Güncelleştirmeleri yüklemek ve kurmak için
 1. Güncelleştirmeleri yükle ve kur penceresinde, Güncelleştirmeleri yükle ve kur'u tıklatın.

 2. Windows otomatik güncelleştirme iletişim kutusunda, Güncelleştirmeleri denetle'yi tıklatın.

Güncelleştirmeleri denetle'yi tıklattığınızda Web tabanlı Windows otomatik güncelleştirme aracıyla bağlantı kurulur ve yüklü Windows işletim sistemi bileşenlerinin en güncel sürümlerine sahip olup olmadığınız doğrulanır.

Not

Güncelleştirmeleri karşıdan yükleyebilmek veya Windows otomatik güncelleştirmeyi yapılandırabilmek için bilgisayarınızda kullanılabilir bir Internet bağlantısı olması gerekir.

Windows otomatik güncelleştirme ve geri bildirimde bulunmayı etkinleştirme

Windows otomatik güncelleştirme ve görüş bildirmeyi etkinleştir iletişim kutusunda, Windows otomatik güncelleştirme ve görüş bildirmeyi etkinleştir tıklatıldığında bilgisayarınız aşağıdaki üç programa kaydolur ve her biri için varsayılan ayarlar kullanılır.

 • Windows otomatik güncelleştirme. Windows otomatik güncelleştirme Microsoft Update Web sitesinde işletim sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirmeleri denetler ve tercihlerinize göre güncelleştirmeleri otomatik olarak yükleyebilir veya siz onaylayana kadar yüklemeyi bekletebilir. Önerilen ayar Güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle'dir.

 • Windows Hata Bildirimi. Windows Hata Bildirimi, Windows'un sunucunuz üzerindeki sorunların açıklamalarını Microsoft'a göndermesine ve onları çözmek için atabileceğiniz adımları araştırmasına olanak tanır. Windows Hata Bildirimi varsayılan olarak etkindir; varsayılan ayar şudur: Evet, otomatik olarak özet raporlar gönder. Sorunun olası çözümleri varsa bana bildir.

 • Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı. Microsoft Corporation sistem yapılandırmanız, Windows'un bazı bileşenlerinin performansı ve belirli olay türleri hakkında istatistiksel bilgiler toplar. Windows toplanan bilgilerin özetini içeren küçük bir dosyayı düzenli aralıklarla Microsoft'a karşıya yükler. Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı için önerilen ve varsayılan ayar Evet, Windows Server CEIP'e katılmak istiyorum'dur.

Windows otomatik güncelleştirme ve görüş bildirme programlarının önerilen ve varsayılan ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows Otomatik Güncelleştirme ve Görüş Bildirme için Önerilen Ayarlar.

Windows otomatik güncelleştirmeyi yapılandırmak için

Windows otomatik güncelleştirmeyi aşağıdaki iki yoldan biriyle yapılandırabilirsiniz.

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını Denetim Masası'ndan yapılandırma

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını İlk Yapılandırma Görevleri penceresinden yapılandırma

Not

Her iki işlemi de tamamlayabilmek için bu bilgisayara Yönetici olarak oturum açmalısınız.

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını Denetim Masası'ndan yapılandırma

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını Denetim Masası'ndan yapılandırmak için
 1. Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra Windows Otomatik Güncelleştirme'yi çift tıklatın.

 2. Ayarları Değiştir'i tıklatın.

 3. Varsayılan olarak, Ayarları Değiştir iletişim kutusunda Güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle seçilidir. Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki diğer ayarlardan birini seçin.

  • Güncelleştirmeleri karşıdan yükle, ancak kurma konusundaki kararı bana bırak. Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri otomatik olarak karşıdan yükler, ancak karşıdan yüklenen güncelleştirmeleri gözden geçirmenizi ve yalnızca istediğiniz güncelleştirmeleri yüklemenizi sağlar.

  • Güncelleştirmeleri denetle, ancak karşıdan yükleme ve kurma konusundaki kararı bana bırak. Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri denetler ve güncelleştirmeler kullanılabilir olduğunda masaüstü tepsinizde bir uyarı simgesiyle size bildirir, ancak yalnızca sizin seçtiğiniz güncelleştirmeleri karşıdan yükler ve kurar.

  • Güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme (önerilmez). İlk Yapılandırma Görevleri penceresinde Güncelleştirmeleri yükle ve kur tıklatılmadığı veya Denetim Masası'ndan Windows Otomatik Güncelleştirme açılıp güncelleştirmeleri yükle komutu verilmediği sürece, Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri denetlemez veya yüklemez.

 4. Önerilen güncelleştirmeler alanında, Windows otomatik güncelleştirmenin önerilen veya en kritik güncelleştirmeleri belirlemesini istiyorsanız, Güncelleştirmeleri karşıdan yüklerken, kurarken veya bana bildirirken önerilen güncelleştirmeleri ekle'yi seçin.

 5. Değişiklikleri kaydetmek ve Ayarları Değiştir iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 6. Denetim Masası'nı kapatın.

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını İlk Yapılandırma Görevleri penceresinden yapılandırma

Windows otomatik güncelleştirme ayarlarını İlk Yapılandırma Görevleri penceresinden yapılandırmak için
 1. Windows Otomatik Güncelleştirme ve Görüş Bildirme'yi Etkinleştir iletişim kutusunda Ayarları elle yapılandır'ı tıklatın.

 2. Windows Otomatik Güncelleştirme alanında Ayarı Değiştir'i tıklatın.

 3. Varsayılan olarak, Ayarları Değiştir iletişim kutusunda Güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle seçilidir. Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki diğer ayarlardan birini seçin.

  • Güncelleştirmeleri karşıdan yükle, ancak kurma konusundaki kararı bana bırak. Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri otomatik olarak karşıdan yükler, ancak karşıdan yüklenen güncelleştirmeleri gözden geçirmenizi ve yalnızca istediğiniz güncelleştirmeleri yüklemenizi sağlar.

  • Güncelleştirmeleri denetle, ancak karşıdan yükleme ve kurma konusundaki kararı bana bırak. Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri denetler ve güncelleştirmeler kullanılabilir olduğunda masaüstü tepsinizde bir uyarı simgesiyle size bildirir, ancak yalnızca sizin seçtiğiniz güncelleştirmeleri karşıdan yükler ve kurar.

  • Güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme (önerilmez). İlk Yapılandırma Görevleri penceresinde Güncelleştirmeleri yükle ve kur tıklatılmadığı veya Denetim Masası'ndan Windows Otomatik Güncelleştirme açılıp güncelleştirmeleri yükle komutu verilmediği sürece, Windows otomatik güncelleştirme güncelleştirmeleri denetlemez veya yüklemez.

 4. Önerilen güncelleştirmeler alanında, Windows otomatik güncelleştirmenin önerilen veya en kritik güncelleştirmeleri belirlemesini istiyorsanız, Güncelleştirmeleri karşıdan yüklerken, kurarken veya bana bildirirken önerilen güncelleştirmeleri ekle'yi seçin.

 5. Değişiklikleri kaydetmek ve Ayarları Değiştir iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Windows otomatik güncelleştirme bilgisayarınızın korunmasına yardımcı olabilecek güvenlik ve diğer kritik güncelleştirmeleri içeren yüksek öncelikli güncelleştirmeleri sağlar. Bilgisayarınızın performansının artırılmasına yardımcı olabilecek önerilen yazılım ve donanım güncelleştirmeleri gibi isteğe bağlı güncelleştirmeleri edinmek için Microsoft Update Web sitesini düzenli aralıklarla ziyaret etmek iyi fikirdir.

Görüş bildirmeyi yapılandırmak için

Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı'na katılma hakkında yardım için, bu Yardım dosyasındaki Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı adlı konuya bakın.

Windows Hata Bildirimi özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma hakkında yardım için, bu Yardım dosyasındaki Windows Hata Bildirimi adlı konuya bakın.