Ağ adresi çevirisi (NAT), özel alt ağda bulunan ana bilgisayarların NAT etkin yönlendiricinin ortak arabiriminde yapılandırılan tek IP adresini paylaşmalarını sağlamak için kullanılır.

RRAS MMC ek bileşeninde, NAT altında görüntülenen bilgilerde NAT gerçekleştirmek amacıyla yapılandırılmış RRAS sunucusundaki arabirimler ve bunlardan geçen çevrilmiş ağ trafiği istatistikleri yer alır. Varsayılan olarak, NAT siz yükleyene kadar MMC ek bileşenindeki IPv4 altında görüntülenmez.

Not

Birden fazla IP yönlendirme protokolü kullanıyorsanız, her arabirim için yalnızca bir yönlendirme protokolü yapılandırın.

NAT yüklemek için
  1. RRAS MMC ek bileşeninde, IPv4'ü genişletin, Genel'i sağ tıklatın ve Yeni Yönlendirme Protokolü'nü tıklatın.

  2. Yeni Yönlendirme Protokolü iletişim kutusunda NAT'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Sunucu çapında NAT ayarlarını yapılandırmak için NAT'yi sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve NAT Özellikleri sayfasındaki ayarları yapılandırın.

  • Arabirime NAT işlevlerini eklemek için NAT'yi sağ tıklatın ve Yeni Arabirim'i tıklatın. Listeden arabirim seçip, ardından Tamam'ı tıklatın. NAT Arabirimi Özellikleri sayfasındaki ayarları yapılandırarak arabirimin NAT rolünü yapılandırın.

  • Varolan NAT arabirimi yapılandırmasını değiştirmek için arabirimi sağ tıklatın ve NAT Arabirimi Özellikleri sayfasını görüntülemek amacıyla Özellikler'i tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler