Denetim listesi, RemoteApp programları'nı RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden kullanılabilir kılmak üzere RD Web Erişimi uygulamasını yapılandırmak için gereken adımları gösterir.

Not

RD Web Erişimi, kullanıcılara RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden sanal masaüstü erişimi sağlayacak şekilde de yapılandırılabilir. Daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 içindeki Uzak Masaüstü Bağlantı Yöneticisi Yardımı'na bakın.

Görev Başvuru

RemoteApp programları'nı ortamınızdaki bir ya da birden fazla Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusunda yapılandırın.

RemoteApp Programlarını Yapılandırma

RemoteApp programları'nı RD Web Erişimi için etkinleştirin.

RemoteApp Programlarını Uzak Masaüstü Web Erişimi İçin Etkinleştirme

Kullanıcıların RemoteApp programları'na erişmek için Web üzerinden bağlanmasını istediğiniz sunucuya RD Web Erişimi rol hizmetini yükleyin.

Uzak Masaüstü Web Erişimi Rol Hizmetini Yükleme

RD Web Erişimi sunucusunun bilgisayar hesabını RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusundaki TH Web Erişimi Bilgisayarları grubuna ekleyin.

TH Web Erişimi Bilgisayarları Güvenlik Grubunu Doldurma

RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı üzerinden kullanılabilir olacak RemoteApp programları'nı sağlayan kaynağı belirtin.

RD Web Erişimi Sunucusunu RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı için Yapılandırma

Bu denetim listesini tamamladıktan sonra, kullanıcılar RD Web Erişimi Web sitesine intranetten erişebilir. RD Web Erişimi Web sitesini Internet'ten kullanılabilir kılmak için, bkz. Denetim Listesi: RemoteApp Programlarını Internet'ten Kullanılabilir Kılma.

Önemli

RD Web Erişimi Web sitesi, otomatik olarak imzalanan sertifika ile birlikte Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanacak şekilde otomatik olarak yapılandırılır. Varsayılan olarak, otomatik olarak imzalanan sertifika güvenilen bir sertifika değildir ve otomatik olarak imzalanan sertifikalar yalnızca sınama ve değerlendirme amaçları için önerilir. RD Web Erişimi Web sitesini, güvenilen ortak sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilen sertifikalar gibi güvenilen bir sertifika kullanacak şekilde yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Web Erişimi Güvenliği (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).


İçindekiler