Bir bağımlı sunucuyu ana sunucu olarak değiştirmek için

Windows arabirimini kullanma

Windows'u kullanarak bir bağımlı sunucuyu ana sunucu olarak değiştirmek için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve ardından Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni tıklatarak UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu açın.

  UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu ayrıca Sunucu Yöneticisi içinden, hiyerarşi bölmesinde Roller'i ve ardından Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni genişletip Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni seçerek de başlatabilirsiniz.

 2. Gerekirse, yönetmek istediğiniz bilgisayara bağlanın.

 3. Konsol ağacında NIS Sunucusu'nu tıklatın ve Ağ Bilgi Hizmeti (NIS) etki alanlarının listesini görüntüleyin.

 4. Değiştirmek istediğiniz etki alanını seçin.

 5. Ayrıntılar bölümünde NIS Sunucuları'nı tıklatın, yeni ana sunucu yapmak istediğiniz Windows sunucuyu seçin ve ardından Yükselt'i tıklatın.

Not

UNIX için Kimlik Yönetimi'ni açmak üzere Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'a gidin, UNIX için Kimlik Yönetimi'ni seçin ve ardından UNIX için Kimlik Yönetimi'ni tıklatın. Ana sunucu olarak yalnızca bir Active Directory Etki Alanı Hizmetleri etki alanı denetleyicisi yükseltilebilir. Bir bağımlı sunucuyu ana sunucu olarak değiştirdiğinizde, önceki ana sunucu otomatik olarak bağımlı sunucuya dönüşür.

Komut satırı kullanarak

Bir bağımlı sunucuyu komut satırından ana sunucu olarak değiştirmek için
 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ana sunucuyu bağımlı sunucu olarak değiştirmek için komut satırında şunu yazın:

   nisadmin [server] mkslave –m newMaster–d domainName –u username–p password

  • Veya bir bağımlı sunucuyu ana sunucu olarak değiştirmek için komut satırında şunu yazın:

   nisadmin [server] mkmaster –d domainName–u username –p password

Aşağıdaki yer tutucular bir bağımlı sunucuyu ana sunucuya yükseltmek veya ana sunucuyu bir bağımlı sunucuya indirgemek için nisadmin komutuyla kullanılan bağımsız değişkenlerdir.

Bağımsız Değişken Açıklama

server

Active Directory'yi barındıran etki alanı denetleyici sunucusu. Belirtilmezse geçerli sunucu kullanılır.

newMaster

Yeni ana sunucunun adı; mkslave komutu için gereklidir.

domainName

Değişikliğin yapıldığı etki alanının adı.

username

Geçerli kullanıcıdan farklıysa, değiştirilecek sunucuda yönetici izinlerine sahip kullanıcının adı.

password

Değiştirilecek sunucuda yönetici izinlerine sahip kullanıcının parolası. Parola belirtilmezse, girmeniz istenir.

Not

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için komut isteminde nisadmin /? yazın.

Bu yordamı uygulamak üzere komut satırı yöntemini kullanmak hakkında bilgi için, bkz. nisadmin.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler