Değişen eşlemeleri hemen yaymak için

Windows arabirimini kullanma

Değişen eşlemeleri Windows'u kullanarak yaymak için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve ardından Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni tıklatarak UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu açın.

  UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu ayrıca Sunucu Yöneticisi içinden, hiyerarşi bölmesinde Roller'i ve ardından Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni genişletip Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni seçerek de başlatabilirsiniz.

 2. Gerekirse, yönetmek istediğiniz bilgisayara bağlanın.

 3. UNIX için Kimlik Yönetimi düğümünü genişletin ve NIS Sunucusu'nu seçin.

 4. Değişen eşlemeleri yaymak için aşağıdakilerden birini uygulayın.

  • NIS Sunucusu'nu sağ tıklatın ve sonra Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle'yi tıklatın.

  • Eylemler bölmesinde Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle'yi tıklatın

  • Eylem menüsünde Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle'yi tıklatın

Komut satırı kullanarak

Değişen eşlemeleri komut satırını kullanarak yaymak için
 • Komut isteminde şunu yazın:

  nisadmin [server] syncall [–u user [–p password]]

Aşağıdaki tabloda değişen eşlemeleri yaymak için kullanılan nisadmin komutunun bağımsız değişkenleri açıklanmıştır. Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için komut isteminde nisadmin /? yazın.

Bağımsız Değişken Açıklama

syncall

Tüm eşlemeleri yayar.

server

Eşlemelerin depolandığı sunucunun adı.

user

Geçerli kullanıcıdan farklıysa, sunucuda yönetici izinlerine sahip kullanıcının adı.

password

Geçerli kullanıcıdan farklıysa, sunucuda yönetici izinlerine sahip kullanıcının parolası. Bir kullanıcı adı yazar ancak parolayı atlarsanız, sizden parolayı girmeniz istenir.

Not

nisadmin syncall komutu eşlemeleri yalnızca UNIX tabanlı NIS bağımlı sunucularında yayar. Eşlemeleri Windows işletim sistemi çalıştıran NIS bağımlı sunucularında yaymaz. Active Directory Windows tabanlı NIS bağımlı sunucularını güncelleştirir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler