Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi'nin amacı sistem kaynaklarının işlemler, kullanıcılar, Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumları veya Internet Information Services (IIS) uygulama havuzları (tümüne birden iş yükü denir) tarafından kullanılabilmesini sağlamaktır. Yönetilmezse, bu iş yükleri sistem kaynakları için çekişebilir ve kaynakları tüketebilir. Ancak, Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi'nin uygun yönetim çözümü olmadığı veya sunucu iş yükleri için yeterli kaynakları sağlayamayacağı durumlar vardır.

Dikkat

Bilgisayar, işlem odaklı ve iş nesnesi odaklı kaynak yöneticileri dahil olmak üzere başka bir kaynak yöneticisi tarafından yönetiliyorsa, Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi sistem kaynaklarını yönetemez. En iyi sonuçlar için, bilgisayardaki tek kaynak yöneticisi olarak Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi'ni kullanın.

Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi ile neler yönetilmemelidir

Yerleşik kaynak yönetimine sahip uygulamalar

İşlem önceliğini, bellek sınırlarını veya işlemci benzeşimini dinamik olarak değiştiren uygulamalar ve işlemler Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi'nin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi'ni, yerleşik kaynak yönetimine sahip uygulamaların olduğu bir bilgisayarı yönetmek için kullanırsanız, kullanıcı tanımlı dışlama listesine kendi kendini yöneten uygulamaları ve işlemleri eklemeniz veya bundan uygulamanın kendi kendine yönettiği belirli bir kaynağı dışlamanız gerekir. Örneğin, veritabanı sunucusu uygulaması yöneten bellekse Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi CPU yönetmek için kullanılabilir; ancak, uygulama için belleği yönetmek için kullanılamaz.

Kullanıcı tanımlı dışlama listesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Tanımlı Dışlama Listesiyle Çalışma.

İş nesneleri kullanan uygulamalar

Bazı uygulamalar iş nesneleri kullanan işlemler oluşturabilir. İş nesnelerini kullanan işlemler Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi tarafından yönetilemez. Bir uygulamanın iş nesneleri kullanıp kullanmadığını belirlemek için uygulamanın belgelerine bakın.

İş nesneleri kullanan uygulamaların olduğu bir bilgisayarı yönetmek için Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi kullanıyorsanız, bu uygulamaları kullanıcı tanımlı dışlama listesine eklemeniz gerekir.

Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi ile neler yönetilmez

Dışlanan bir uygulama tarafından barındırılan uygulamalar veya işlemler

Diğer işlemler veya uygulamaları barındıran işlemleri kullanıcı tanımlı dışlama listesine eklerken dikkatli olun. svchost.exe gibi bir uygulama kullanıcı tanımlı dışlama listesine eklenirse, barındırdığı bir işlem yönetilmediği için kullanılabilen tüm kaynakları tüketebilir. Barındıran işlem kullanıcı tanımlı dışlama listesinde değilse, bu ve barındırdığı işlemler ölçüt eşleştirmenin veya varsayılan grubun bir parçası olarak yönetilecektir.

İşletim sistemi tarafından kullanılan kaynaklar

İşletim sistemi tarafından kullanılan işlemci ve bellek kaynakları Windows Sistem Kaynağı Yöneticisi ile yönetimin dışında kalır. Örneğin, işletim sistemi, Her Kullanıcı İçin Eşit kaynak ayırma ilkesi tarafından yönetilen bir sistemde kullanılabilen CPU'nun yüzde 25'ini kullanıyorsa, bilgisayarda işlem yürüten üç kullanıcının her birine toplam CPU'nun yüzde 25'i ayrılır; diğer bir deyişle yönetilmek üzere kullanılabilen CPU'nun yüzde 33,33'ü.

Kalan kaynaklar sunucuda yüklü iş yüklerini desteklemek için yeterli değilse, yapabilecekleriniz:

  • Sunucuda çalışan iş yüklerinin sayısını azaltabilirsiniz.

  • Kullanılabilir kaynakları artırmak için ek donanım yükleyebilirsiniz.

  • İşletim sistemi tarafından kullanılan kaynakları azaltmak için Windows Server 2008 işletim sisteminin Sunucu Çekirdeği programını yükleyebilirsiniz (Sunucuda çalışan uygulamalar ve hizmetler destekliyorsa).

Ek başvurular


İçindekiler