Използвайте раздела Разширени, за да видите и зададете допълнителни свойства за инициализиране за вашите данни.

Раздела Разширени в диалоговия прозорец Свойства на връзка за данни е специфичен за доставчика и показва само свойствата за инициализиране, изисквани от избрания OLE DB доставчик. За допълнителна информация относно разширените свойства за инициализиране вж. предоставената информация от всеки специфичен OLE DB доставчик.

Следната таблица описва повечето свойства за инициализиране.

Опция Описание

Ниво на въплъщаване

Нивото на въплъщаване, което е позволено да се използва от сървъра, когато се въплъщава определен клиент. Това свойство се отнася само за мрежови връзки, различни от връзките за извикване на отдалечена процедура (RPC); тези нива на въплъщаване са подобни на тези, предоставени от RPC. Стойностите на това свойство директно отговарят на нивата на въплъщаване, които могат да се зададат за удостоверени RPC връзки, но могат да бъдат приложени към връзки, различни от удостоверените RPC. Изберете измежду следните нива:

 • Анонимно – Клиентът е анонимен за сървъра. Процесът на сървъра не може да получи идентификационни данни за клиента и не може да го въплъти.
 • Представител – Процесът може да въплъти контекста на защитата на клиента, докато действа от негово име. Процесът на сървъра може също така да извърши изходящи повиквания до други сървъри, докато действа от името на клиента.
 • Самоличност – Сървърът може да получи самоличността на клиента. Сървърът може да въплъти клиента за проверка на списъка за управление на достъпа (ACL), но няма връзка със системни обекти като клиента.
 • Въплъщаване – Процесът на сървъра може да въплъти контекста на защитата на клиента, докато действа от негово име. Тази информация се получава, когато се установи връзката, а не на всяко повикване.

Ниво на защита

Нивото на защита на данните, изпратени между клиента и сървъра. Това свойство се отнася само за мрежови връзки, различни от RPC връзките; тези нива на защита са подобни на тези, предоставени от RPC. Стойностите на това свойство директно отговарят на нивата на защита, които могат да се зададат за удостоверени RPC връзки, но могат да се приложат към връзки, различни от удостоверените RPC. Изберете измежду следните нива:

 • Повикване – Удостоверяване на източника на данните в началото на всяка заявка от клиента към сървъра.
 • Свързване – Удостоверяване само когато клиентът установи връзка със сървъра.
 • Няма – Не се изпълнява удостоверяване на данни, изпратени до сървъра.
 • Пакет – Удостоверява, че са получени всички данни от клиента.
 • Цялост на пакет – Удостоверяване, че всички данни са получени от клиента и че не са били променени по време на транспортирането.
 • Поверителност на пакет – Удостоверяване, че всички данни са получени от клиента, не са променени по време на транспортирането и че е защитена поверителността на данни чрез шифроване.

Изчакване за свързване

Задава се времето (в секунди), което OLE DB доставчика изчаква, за да завърши инициализирането. Ако инициализирането изтече, се появява грешка и връзката не може да се създаде.

Разрешения за достъп

Изберете едно или повече от следните разрешения:

 • Четене – Само за четене.
 • Четене/запис – Четене и записване.
 • Споделяне/отхвърляне/няма – Не може да се окаже нито достъп за четене, нито достъп записване на други.
 • Споделяне/отхвърляне/четене – Предотвратява се отварянето в режим на четене от други.
 • Споделяне/отхвърляне/запис – Предотвратява се отварянето в режим на запис от други.
 • Споделяне/изключително – Предотвратява се отварянето в режим на четене/писане от други.
 • Запис – Само за записване.

Забележки

Забележка:
За допълнителна информация за инициализиране на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.