Използвайте раздела Връзка, за да укажете как да се осъществява връзка с ODBC данни.

Този раздел Връзка е специфичен за доставчика и показва само свойствата на връзката, които се изискват от доставчика на Microsoft OLE DB за ODBC.

Опция Описание

Използвай име на източник на данни

Изберете от списъка или напишете името на източника на ODBC данни (DSN), до който искате да имате достъп. Можете да добавяте повече източници с помощта на администратора на източника на ODBC данни. Обновете списъка, като щракнете върху Обнови.

Използвай низ за връзка

Позволява ви да въвеждате или съставяте ODBC низ за връзка вместо да използвате съществуващ DSN.

Съставяне

Отваря се диалоговият прозорец Изберете източник на данни. След като веднъж сте избрали източника на данни, низът за връзка в този източник на данни ще се появи в раздела Връзка на диалоговия прозорец Свойства на връзка за данни.

Ако изберете Файлов DSN, полученият ODBC низ за връзка няма да се базира на DSN. ODBC низът за връзка се запазва във файла на връзката за данни (.udl) и не разчита на избрания файлов DSN.

Ако изберете машинно име на източник на данни, полученият низ за връзка на ODBC няма да се базира на DSN. ODBC низът за връзка се отнася за избрания машинен DSN. Ако даден потребител на друга система се опита да получи достъп до файла за връзка за данни (.udl), той също трябва да притежава инсталиран машинен DSN.

Потребителско име

Въведете ИД на потребител, който да се използва за удостоверяване при влизане в източника на данни.

Парола

Въведете паролата, която да се използва за удостоверяване при влизате в източника на данни.

Празна парола

Разрешава се на специфичния доставчик да връща празна парола в низа за връзка.

Разрешение за записване на парола

Разрешава се паролата да се запише заедно с низа за връзка. Дали паролата ще бъде включена в низа за свързване зависи от функционалността на извикващото приложение.

Забележка:
Ако е записана, паролата се връща и записва немаскирана и нешифрована.

Въведете началния каталог за използване

Въведете името на каталога (или базата данни) или изберете от падащия списък.

Пробна връзка

Щракнете тук, за да опитате да се свържете със специфичния източник на данни. Ако връзката е неуспешна, проверете дали настройките са правилни. Например връзката може да е неуспешна поради правописни грешки или чувствителност към големи и малки букви.

Забележки

Забележка:
За допълнителна информация за свързването на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.