Използвайте раздела Връзка, за да укажете как да се осъществява връзка с данните с помощта на OLE DB доставчик.

Раздела Връзка в диалоговия прозорец Свойства на връзка за данни е специфичен за доставчика и показва само свойствата на връзката, изисквани от избрания OLE DB доставчик. Свойствата на връзката ви позволяват да указвате къде се намират данните и как да се свързвате с тях. За повече информация вж. документите за всеки отделен OLE DB доставчик.

Следната таблица описва повечето опции за свързване.

Опция Описание

Източник на данни

Въведете името на източника на данни, до който желаете достъп – обикновено е име на сървър.

Местоположение

Въведете местоположението на източника на данни, до който желаете достъп – обикновено е име на база данни.

Използвай вградената защита на Windows NT

Щракнете тук, за да използвате услугата за удостоверяване, за да се идентифицирате.

за да използвате тази функция, OLE DB доставчикът трябва да поддържа услуга за удостоверяване. Пример за това е OLE DB доставчика за SQL Server. Трябва също така да имате разрешение в източника на данни, за да използвате услугата за удостоверяване.

Използвай име и парола на конкретен потребител

Щракнете тук, за да използвате предоставеното потребителско име и парола, за да удостоверите данните за влизане в източника на данни.

Потребителско име

Въведете ИД на потребител, който да се използва за удостоверяване при влизане в източника на данни.

Парола

Въведете паролата, която да се използва за удостоверяване при влизате в източника на данни.

Празна парола

Разрешава се на специфичния доставчик да връща празна парола в низа за връзка.

Разрешение за записване на парола

Разрешава се паролата да се запише заедно с низа за връзка. Дали паролата ще бъде включена в низа за свързване зависи от функционалността на извикващото приложение.

Забележка:
Ако е записана, паролата се връща и записва немаскирана и нешифрована.

Въведете началния каталог за използване

Въведете каталога, до който желаете достъп при връзка.

Пробна връзка

Щракнете тук, за да опитате да се свържете с посочения източник на данни. Ако връзката е неуспешна, проверете дали настройките са правилни. Например връзката може да е неуспешна поради правописни грешки или грешно въведени към големи и малки букви.

Забележки

Забележка:
За допълнителна информация за свързването на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.