Показва се информация за основните компоненти на ODBC, включително диспечера на драйверите, библиотеката с курсори, .dll файла на инсталиращата програма и другите файлове, които представляват основните компоненти.

Контрола Описание

Списък на основните компоненти на ODBC

Описанието, версията, името на файла и местоположението на всеки основен ODBC компонент.

OK

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBCr, но не се отменят промените, направени от другите контроли на диалоговия прозорец.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".