ODBC Desktop Database Drivers версия 4.0, включително следните ISAM файлове за драйвера на Microsoft Access:

32-битов ISAM Версия на Microsoft Access

Няма (включено в Msjet40.dll)

7.0 и 97

Msrd2x40.dll

2.0

Msrd3x40.dll

3.0

Съдържание