Използвайте диалоговия прозорец Избор на работна книга, за да откриете и изберете файл на Microsoft Excel Workbook. Име на база данни показва избрания файл. За да забраните актуализациите за този файл, поставете отметка в квадратчето Само за четене. Потърсете желания файл на работната книга с помощта на контролите Директории, Покажи файлове от тип и Устройства или щракнете върху Мрежа, за да търсите работна книга в мрежата.

Съдържание