Диалоговият прозорец Инсталиране на ODBC за dBASE съдържа и следните контроли:

Информация за източника на данни

Идентифицира се базата данни на dBASE, като се задават стойностите по подразбиране на името, назначено от производителя. Полето Описание, което е празно по подразбиране, може да съдържа описателни определения.

База данни

Изберете инсталирана версия на базата данни на dBASE и нейното местоположение. Ако поставите отметка в квадратчето Използвай текущата директория, опциите Избери Директория и Избор на индекси ще бъдат забранени.

Опции

Щракнете тук, за да промените следните опции на драйвера:

  • Последователност на комплектуване. За сортиране.
  • Време за изчакване на страница. Времето (в десети от секундата), през което неизползвана страница остава в буфера. То трябва да е винаги над 0.
  • Монополен. Свежда достъпа до базата данни само до един потребител.
  • Показвай изтритите редове. Указва дали маркираните като изтрити редове могат да се възстановят или позиционират.
  • Приблизителен брой редове. Указва дали статистическите данни с размер на таблица са приблизителни.
Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Друга информация може да се намери в Преобразуване на източник на данни, Файлове на dBASE, Записи от системния регистър на IISAM и Общи файлове на компонента ODBC в този помощен файл. dBASE е продукт на INPRISE Corporation и е придружен от свой собствен помощен файл.

Съдържание