ODBC Desktop Database Drivers версия 4.0 включително следните ISAM файлове за Paradox:

32-битов ISAM Версии на Paradox

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x

Съдържание